Ağrının Kültürel Özellikleri nedir
Ağrının Kültürü
Ağrı Kültürü hakkında bilgi
Ağrı halk kültürü


Ağrının Kültürel Özellikleri

Ağrı yöresi M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan bir yöredir Türklerden önce Hititler Hurriler Urartular Yunanlar Bizanslılar ve Araplar yaşamıştır. Yörede dokumacılık Urartular zamanında yapılmaya başlanmıştır.

Ağrı Geleneksel Yiyecek ve İçecekleri

Yörenin en önemli yemeği abdigor köfesidir. Dövülmüş etten yumruk büyüklüğünde yapılır. Bunun dışındaki bir diğer yemeği ise saç kavurmadır. Et saç üzerinde yağ ile kavrulur.

Ağrı Geleneksel El Sanatları


Yörede el sanatları yagın olarak devam etmektedir.
Yörede yapılan el sanatları aşağıdaki gibidir;

Ağaç Oymacılığı
Dokumacılık

Türküler

Ağrı yöresi türküleri aşağıdaki gibidir;

Ağrı Dağından Uçtum
Ağrı Oyun Havası
Basma (Basso)
Ben Bağa Vardım Elmadan Aldım
Çoban Ali
Evlerinin Önü Yonca (Hareli Baso)
Gülistan Oyun Havası
İstanbul'a Ismarladım Fesimi
Kaz Kaz
Keman Yayı İnce Kaşın
Kişne Kır'at
Konma Bülbül Konma Nergis Daline
Küp Kıran Ovaları
Lurke
Meryem (Meyriko)
Örük (Papburi)
Sinesine Sinesine Ben Giderim Sinesine
Şu Dağlar Garlı Dağlar
Tarama Yar Tarama
Tillara
Yüksel Barı
Zeynep (Zeyniko)

Halk Oyunları

Ağrı yöresinde Halay ve bar oynanmaktadır.

Ağrı yöresine ait halk oyunları;

Basso (Basma)
Koçaklama barı
Laççi
Meryem
Papuri
Sallama
Sarma
Sarı bülbül
Serhat barı
Sürgün barı
Tilara
Zeyno
Romane
Atabarı
Yüksel barı
cevreş barı
benni
henni
hesiko
çaban Ali
kocaklama barı