Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Muş Hakkında Bilgi

  Muş'un konumu

  Muş Türklere Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Zaferinin kazanıldığı her tarafı târihî ve tabiî güzelliklerle dolu olan ilimiz Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Murat Van bölümünde kalan il toprakları 39°29’ ve 38°29’ kuzey enlemleri ile 41°06’ ve 41°47’ doğu boylamları arasında yer alır Doğudan Ağrı kuzeyden Erzurum batıdan Bingöl güneyden Bitlis
  güney batıdan Batman ve Diyarbakır illeriyle çevrilidir Trafik numarası 49’dur


  COĞRAFİ BİLGİLER


  Muş yüksek ve dağlık bir bölgede bulunur İl topraklarının % 35’i dağlardan % 38’i platolar ve % 27’si ovalardan ibârettir Ovalar 1300-1500 m platolar ise 1500-1700 m yükseklikte bulunur


  Dağlar: İl topraklarının % 35’ini kaplayan başlıca dağları şunlardır: Bingöl Dağlarının uzantısı Akdoğan Dağı (2878 m) Şerafettin Dağları (2544 m) Bilican Dağları Bilicantepe (Ziyarettepe Vangesan Tepesi (2959 m) ilin en yüksek noktasıdır Haçres Dağları ve Büyük Kurtik (2648 m)’dir İl topraklarının % 38’i platolar olup daha çok Murat Vâdisi ile dağların dorukları arasındaki sırtlarda yer alırlar Murat Vâdisinden Van Gölüne doğru yükseklik artar Bu bölge yayla şeklindedir Kuzey ve kuzeybatı platolarda su çoktur Buralarda küçükbaş hayvan beslenir Muş’un bütün yaylaları hayvancılığa elverişlidir


  Ovalar: En genişi Muş Ovasıdır Iğdır Ovasından sonra doğunun en geniş ovasıdır Uzunluğu 80 genişliği 25 km’dir Yüzölçümü 1650 km2’dir Murat Irmağı çevresinde sulak bir ovadır Deniz seviyesinden yüksekliği 1250-1400 m’dir Çok eski devirlerde deniz olan bu bölgede deniz dibi mâdenleri volkanik kayaların kırpıntıları ile birleşerek bereketli bir ova meydana gelmiştir Elips şeklinde olan ovanın etrafı yüksek dağlarla çevrilidir Diğer ovalar ise: Bulanık Ovası 525 km2 Liz Ovası 160 km2 Malazgirt Ovası 450 km2 olup geniş bir bozkır şeklindedir


  Akarsular: İlin en büyük akarsuyu Murâd Irmağıdır Bu ırmak Fırat Nehrinin en önemli koludur Murâd Irmağı Ağrı Aladağlardan doğar Gökşer ve Hınıs sularını alır Muş Ovasının ortasında 68 km uzunluğundaki Karasu Çayı ile birleşir Batıya akarak Bingöl sınırları içine girer Murâd Irmağının Muş il sınırları içindeki uzunluğu 206 km’dir Murâd Suyu çok yerde göl manzarası arzeder Karasu da Muş ilinin doğusunda bataklık yapar Kış aylarında donan bu yerlerin bataklık olmayan yerlerinin buzları çözüldüğünde balık avlanır
  Göller: Tabii gölleri büyük değildir Bulanık Göl yüzölçümü 10 km2 en derin yeri 7 m kışın donar üzerinde yürünebilir Yazın suyu fazla eksilmez Gölün büyük kısmı sazlık ve bataklıklarla kaplıdır Yaban ördeği sürülerle dolaşır Avcılık bakımından önemlidir Seki Gölü (Hamurpet Gölü) yüzölçümü 3 km2dir Alabalık çoktur


  İklim ve Bitki Örtüsü


  İklim: Muş ilinde sert kara iklimi hüküm sürer Sıcaklık -29°C ile +37°C arasında seyreder Senenin 120 gününde sıcaklık +30°C’nin üzerinde 120 gün O°C’nin altında olur Kışın fazla kar yağar Senelik yağış miktarı 1000 mm ile 350 mm arasındadır Kışlar çok soğuk ve uzun yazlar kısa sıcak ve kurak geçer
  Bitki örtüsü: İl topraklarının % 53’ü çayır ve mer’alarla % 11’i orman ve fundalıklarla ve % 33’ü ekili ve dikili alanlarla kaplıdır Ovalar bozkır (step) görünümündedir Yaylalar ve platolar uzun müddet karla örtülü kaldığı için yeşilliğini uzun müddet muhâfaza eder Ormanlarda meşe çoğunluktadır Tarıma elverişsiz arâzi % 3’tür.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  EKONOMİSİ

  Muş ekonomisi tarıma dayanır Sanâyi gelişmemiştir 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sanayi iş yeri sayısı 5’i geçmez Faal nüfûsun % 85’i tarımla uğraşır Tarla tarımı hayvancılıktan sonra gelir “Velikanı” peyniri ve kilimi (geometrik şekilli) meşhurdur


  Tarım: En çok tahıl ekimi yapılır Ekim alanı az ve iklim şartları elverişsiz olduğundan tarım ürünü çeşidi ve verim azdır Sebzecilik ve meyvecilik gelişmemiştir Az miktarda kavun karpuz üzüm ve lahana yetişir Başlıca ürünleri buğday arpa mısır nohut tütün ve şekerpancarıdır

  Hayvancılık: Muş ili ekonomisinin temeli hayvancılıktır Besi hayvancılığı henüz başlangıç safhasında olup mer’a hayvancılığı en geniş olanıdır Yayla ve platolar hayvancılık için çok müsaittir İlde sığır koyun kılkeçisi ve kümes hayvanları beslenir Arıcılık gelişmiştir

  Ormancılık: Muş ilinin orman varlığı oldukça azdır 80 bin hektara yakın ormanlık ve 20 bin hektara yakın fundalık alanı vardır Bu ormanlardan 50 bin ster yakacak odun elde edilir

  Mâdenler: Merkez ilçe yakınlarında barit mâdeni çıkarılmakta olup (EMAŞ) tarafından işlenmektedir

  Sanâyi: Muş ilinde sanâyi gelişmemiştir Son senelerde sanâyi sektörünün gelişmesi için çalışmalar yapılmaktadır Başlıca sanâyi kuruluşları Muş Süt Fabrikası barit yataklarından çıkarılan mâdeni işleyen EMAŞ Endüstri Minarelleri AŞ Muş Şeker Fabrikası ile yem fabrikası ve meyan kökü çıkarma ve işleme fabrikalarıdır
  Ulaşım: Muş’a 1955’te demiryolunun gelmesi ili ulaşım ve ekonomik bakımdan güçlendirmiştir Son senelerde İran ile ticarî münasebetlerin gelişmesi ise Muş Bitlis ve Van’a büyük faydalar sağlamıştır Elazığ-Bingöl’den gelen demiryolu Muş’a ulaşır Demiryolu ile Bitlis Van ve İran’a bağlanmış olur Malatya-Elazığ-Bingöl’den gelen karayolu Muş’tan geçerek Bitlis ve Van’a ulaşır İl dâhilinde 280 km devlet yolu ve 300 km il yolu vardır

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TURİSTİK MEKANLAR

  Muş ili tabiî güzellikler ve târihî eserler bakımından zengin sayılır Fakat ulaşım zorluğu mevsim şartları modern konaklama tesislerinin yokluğu yüzünden turizm sektörü gelişmemiştir Kış sporlarına çok müsâittir Târihî eserlerin birçoğu Rus işgâli sırasındaErmeni ve Ruslar tarafından yakılıp yıkılmıştır

  Ulu Câmi:
  On dördüncü asırda yapıldığı tahmin edilmektedir Ruslar bu câmiyi tahrip etmişlerdir Yapılan tâmirler yüzünden ilk hâlinin orijinalliğini kaybetmiştir Minâresi 1968’de yapılmıştır

  Alâaddîn Câmii: On sekizinci asırda Muş Vâlisi Alâaddîn Bey tarafından yaptırılmıştır Câmi medrese ve aşhâneden meydana gelen külliyeden sâdece câmi günümüze kadar gelmiştir

  Hacı Şeref Câmii:
  Çok yıkık olan Aslanlı Hanın içindedir On yedinci asırda yaptırıldığı tahmin edilmektedir Minâresi renkli taşlarla süslüdür Gördüğü tâmirler yüzünden orijinalliğini kaybetmiştir

  Muş Kalesi:
  Altıncı asırdan kalma bu kale pekçok tâmir görmüşse de bugün yıkıntı hâlindedir

  Murâd Irmağı Köprüsü:
  Ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı belli değildir Muş-Varto yolundadır 143 m uzunluğundaki köprü on iki gözlüdür Çeşitli zamanlarda tâmir görmüştür

  Malazgirt Sahrası:
  Malazgirt ilçesinin kuzeyinde Anadolu’yu Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferinin kazanıldığı yerdir 1990’da buraya bir anıt dikilmiştir Her sene 26 Ağustosta burada törenler yapılır

  Mesire yerleri:

  Muş tabiî güzellikleri bakımından zengin sayılabilir Bâzı mesire yerleri şunlardır:

  Kale Tepe:
  Târihî Muş Kalesinde yemyeşil bir alandır Buradan Muş Ovası seyredilir Suyu boldur

  Kızıl Ziyâret Tepe:

  İl merkezinin güneyinde yer alan bir düzlüktür Havası suyu ve manzarası meşhurdur Mesire yeri adını bir efsâneden almaktadır


  Bulanık Gölü:

  Liz Ovasının güneyinde bulunan bulanık Gölünün çevresi tabiî güzelliklerle doludur Balığı boldur

  İçme ve kaplıcalar:

  İlde tesisleri bulunmayan bâzı su kaynakları vardır

  Barikon Kaplıcası:

  Varto ilçesine 27 km uzaklıkta Kaynarca köyündedir Kaplıcanın suları içme ile mîde barsak karaciğer ve safra kesesi ile metabolizma hastalıklarına banyo ile romatizma nevralji gibi kronik bronşitlere faydalı olur
  Tedâvi ve konaklama tesisleri yetersiz olan kaplıcaları ise Bulanık Şar Gölü Mâdensuyu Malazgirt Karahasan MâdensuyuVarto Derik Mâdensuyu Varto Kayalıdere Mâdensuyu Varto SafiyanMâdensuyu Varto Yukarı Alagöz Kaplıcasıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş