sayımları itibarıyla yaklaşık 266.495'dir. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 312.000'tür.1927'de 20.000 olan nüfusu 1990'da 204.603'e 2000'de 266.495'e 2009'de 323.420'e çıkmıştır. Elazığ'ın toplam nüfusu ise 550.667'dir.

Kökenbilim
Elâzığ ili M.Ö. 3000'li yıllarda kurulduğu sanılan Harput kentinin oradaki devamıdır. Bu nedenle yıllarca Harput denmiştir. Büyük Selçuklu hakimiyetinin Anadolu'ya kayması ile Harput'un Türk yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan Muharebesi olduğuna şüphe yoktur. Nitekim Harput ve çevresi Malazgirt muharebesinden sonra [[Türklerin eline geçmiş olup yörede Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur (1085). Harput'un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer Türklerle beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir. Çubukoğulları Beyliği nin ömrü uzun sürmemiş (1110) yılında Artukoğulları dönemini başlatmıştır. Bir müddet sonra Harput Artukluları diye bilinen bağımsız bir beylik kurulmuştur. Harput (1230) yılında Moğolların eline geçmiş (1234) yılından itibaren ise Türkiye Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. (1507) yılında Safevilerin eline geçen Harput 1515 yılında ise Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1516). Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 1834'de taşınan Elâzığ'a 1862 yılında Sultan Abdulaziz'in tahta çıkısının 5. yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Vali İsmail paşanın teklifi ile Mamuret-ül Aziz ismi verilmiştir. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca El'aziz olarak söylenegelmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı bolluk ve bereket anlamına gelen El'azık adı verilmiş olup zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elâzığ olarak kullanılır olmuştur.

Elazığ Öğretmenevi
Coğrafya
Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elâzığ yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisi ile ılıman bir iklime geçiş yapmıştır. Bu sürecin sonucunda özellikle önceleri çok soğuk ve yoğun kar yağışlı geçen kışlar daha ılıman geçmektedir. Elazığ toprağı verimli bir ovaya kurulmuştur.
Medya
Şehirde medya gelişim sürecindedir. İkisi özel teşebbüs biri Fırat Üniversitesi'ne bağlı olan üç yerel TV kanalı vardır. Ayrıca Kanal 9 adında bir uydu kanalı da hizmete girmiştir. Bunun dışında Günışığı Uluova Ayışığı gibi birçok yerel gazete yayın hayatını sürdürmektedir.
Kültür ve sanat
Elâzığ köklerini Harput'tan aldığı bir kültür birikimine sahiptir. 2008 yılında şehirde Devlet Tiyatrosu kurulmuştur. Ayrıcaşehirde faaliyet gösteren birçok mahalli tiyatro grupları vardır. 2009 yılında 17.'sı düzenlenecek Uluslararası Hazar Şiir Akşamları kentin en büyük ve etkin kültürel faaliyetleri arasında gösterilebilir. Ayrıca bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Çayda Çıra Film Festivali kültürel değeri olan bir diğer etkinliktir. Şehirde ayrıca kısa film festivalleri de yapılmaktadır.