Cenneti anlatan ve müjdeleyen ayetler;

“Cennet mü’min ve muttakiler için mükâfat olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.” Tevbe 72 Furkan 15

“Genişliği göklerle yer kadardır.” Âl-i İmran 133 Hadid 21


“Orası güvenilir bir makamdır.” Duhan 51
“Altından ırmaklar akar.” Bakara 25 Âl-i İmran 15 136 Nisa 57

“Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil renkli altın ve incilerle bezenmiş haldedir.” Hac 23 Fatır 33 Duhan 53
“Cennette altın ve gümüş bilezikler takılacaktır.” Kehf 31 Fatır 33 İnsan 21“Cennet ehli oraya babalarından eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.” Ra’d 23 Yasin 56

Cenneti anlatan ve müjdeleyen ayetler

“Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki yeni bir yaratılışla yaratılmış bakire göğüsleri tomurcuklaşmış yalnızca kocalarına bakan ve onlara âşık saklı inciler gibi iri gözlü gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz otağlar içinde ve tertemiz yaşıt sevgililer halinde olcaktır.” Vakıa 22 23 35 37 Nebe 33 Saffat 48 49 Rahman 72 Nisa 57

“Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.” Ra’d 35
“Berrak içene lezzet veren sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır.” Saffat 46 47
“Çeşitli meyveler vardır.” Yasin 57 Zuhruf 73
“Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır.” Vakıa 21“Cennette acıkmak ve susamak yoktur.” Ta-Ha 118 119
“Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.” Zuhruf 71

“Bahçeler ve üzüm bağları vardır.” Nebe 32
“Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar meyveleri de kolayca koparılacak şekildedir.” İnsan 14
“Orada boş laf ve kötü söz işitilmez sadece selam işitilir.” Vakıa 25 26 Meryem 62“Orada yorulmak yoktur.” Hicr 48 Fatır 35“Orada ölmek de azap da yoktur.” Saffat 58 59 Duhan 56

“Orada korkmak ve üzülmek yok sevinmek vardır.” Fussilet 30“Orada ne yakıcı sıcak görülür ne de dondurucu soğuk.” İnsan 13
“Bozulmayan sudan sütten şaraptan ve baldan ırmaklar vardır.” Muhammed 15“Çağlayarak akan sular vardır.” Vakıa 31


“Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır.” Vakıa 15 34 Ğaşiye 13
“Tertemiz hizmetçiler saçılmış inci gibi vildanlar vardır.” Tur 24 Vakıa 17
“Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.” A’raf 43