Selam sana ey Nebi
Selam sana gözbebeği
Mevla'nın kudretiyle selam


Selam sana nur-i dilara

Selam sana Hakk habibi
Rahman'ın kudretiyle selam.
Selam sana Andelib_i Zişan

Selam sana Muhammedi
Cebrail'in yüreğiyle selam
İbrahimce selam sana
Rahimce selam sana
Gafurca selam..


Selam sana ey yetimler padişahı

Selam sana Ahmedi nefesli yar
Eyyupça selam sana
Selam sana ya HabibALLAH
Selam sana ya NebiALLAH
Selam sana ya ResulALLAH ..


selam sana AŞK İKLİMİNİN SULTANı ..Ey Gül
ey Gonca-i Nûr meftun yaprak hâr sana.
Sensin gönüller Mâhı bu yaz bu bahar Sana
Mûcize saltanatın taşları ayna yapar
Her ırmak ve her deniz her leyl-ü nehar Sana


Senin Zâti Akdesin âlemlere rahmettir

Cibrîl vefalı yoldaş Yüce Allah Yâr Sana!...
Bu nice iştiyaktır ey en güzel Sevgili?
Asırlardır koşuyor genç ve ihtiyar Sana!...


Nazarın kalbe şifâ
sözün hikmet incisi
Hangi dertli kavuşsa olur bahtiyar sana!
Misk kervanı kapında karar kılmıştır Senin
Nebîlerin diliyle hep övgüler var Sana!...Ay
güneş zühre ülker nûruna pervanedir.
Âlemde olmak ister âşıklar civar Sana!...
Senin yolun hep açık gidişin Allah'adır

Dağlar ateş kesilse olamaz duvar SanaGüzelliğin âlemde misli bulunmaz inci

Ey Gül hasret çekmede Cennet o bulvar Sana!
Dedin ki: "Şükreden kul olmak istemem mi ben?"
Rabbin ihsan buyurdu: Hurma üzüm nar Sana!