Allah C.C bundan 14 asır önce insanlara yol gösterici bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Tüm insanlığı kurtuluşa ermeye davet etti. İndirildiği günden kıyamete dek insanlığın yegane yol göstericisi de bu son İlahi Kitap olacaktır. Kur'an'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanısıra Kuran'ın Allah Katından indirildiğini ispatlayan pekçok mucizevi özelliği de vardır.

Bu özelliklerden biri ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olmasıdır. Elbette ki Kuran bir bilim kitabı değildir fakat çeşitli ayetlerinde son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle keşfedilmiştir. Kuran'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler günümüz insanına Kuran'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır.

Kur'an mucizeleri yalnızca bilimsel gelişmeler ile ilgili değildir. Kur'an ayetleri tarihsel konularla da ilgili pek çok mucize içermektedir.Tarihte yaşamış olup yok olan pek çok kavim şehir kral ve savaş kutsal Kitabımızda haber verilmiştir. Üstelik araştırmalar ve arkeolojik bulgular da 1400 yıl öncesinde verilmiş olan bu bilgilerin bir kanıtıdır.Hiç şüphe yoktur ki Kur'an Allah’ın vahyi ve O’nun bir mucizesidir.