Sana teslîm
oldum ey Rabbim! Sana îmân etdim sana tevekkül etdim ve sana yöneldim
inanmayanlara karşı sana dayanarak mücâdele etdim ve neticede ancak
seni hakem olarak kabul etdim benim evvelki yapdıklarımı da sonradan
yapacaklarımı da gizli yaptıklarımı da açık yapdıklarımı da mağfiret
et.