Altın Hırka-i Saadet sandığı
Yavuz Mısır dan Hırka-i Saadet le bir kısım emanetleri beraberinde getirmişti. Mekke ye Medine ye ve geçmiş peygamberlere ait hatıralarda sonradan eklenmiştir. 20. asra gelindiğinde Topkapı Sarayı nda değer biçilemeyecek bir hazine meydana geldi.

Gecenin bir vakti Babüssaade nin büyük demir tokmakları vurulur. Burası Osmanlı nın idare merkezi Topkapı Sarayı nın orta kapısıdır ve bu kapıdan içeride padişahla yakın adamları yaşamaktadır. Kapıağası Hasan Ağa nöbet yerinden kalkar Babüssaade nin demir kanatlarını aralar. Kalabalık halde gelenler Arap elbiseli Arap sîmâlı nûranî şahıslardır. Silah kuşanmışlar ellerine bayrak almışlardır. Kapının yanında da dört nûranî kimse durmaktadır. Bunların ellerinde de birer sancak vardır. Kapıyı vuran şahsın elinde ise padişahın ak sancağı bulunmaktadır. Rüyasında Hasan Ağa ya der ki: Bu gördüğün Resul ün (sas) ashabıdır. Bizi Resul (sas) gönderip selam etti ve buyurdu ki Kalkıp gelsin! Haremeyn hizmeti ona verildi. Bu gördüğün dört kimseden bu Ebu Bekr-i Sıddîk bu Ömerül-Faruk bu Osman-ı Zinnureyn dir. Seninle konuşan ben ise Ali bin Ebu Talib im. Var Selim Han a selam söyle.

Birkaç saat sonra yanına geldiklerinde Hasan Ağa yı gördüğü rüyanın ağırlığından şaşkın halde bulurlar. Önce hastalandığını sanırlar. Terden sırıksıklam olmuş elbiselerini değiştirirler. Bu durumun gördüğü rüyanın ağırlığından olduğunu anladıklarında bunu bir iş için oraya gelen padişahın nedimi Hasan Can a da anlatmasını isterler.

İki Cihan Sultanı nın doğumuna sahne olan mekan
Âlemlere rahmet olarak gönderilen İki Cihan Sultanı (sallallahu aleyhi ve sellem) hicretten elli üç yıl önce rebiülevvel ayının 12. gecesinde Fil yılında milâdî 20 Nisan 571 Pazartesi tarihinde Mekke-i Mükerreme nin Beni Ha?im mahallesinde dedesi Abdülmuttalib e ait evde sabaha karşı dünyayı Şereflendirdi.

Bir müddet daha mesken olarak kullanılan bu bahtiyar hâne Harun Reşid in annesi tarafından satın alınarak mescide dönüştürüldü. Osmanlılar zamanında yenilenen ve Mevlid-i Nebi diye anılan bu mescidin içinde Rasûlüllah Aleyhissalâtü ves-Selâm Efendimiz in dünyayı şereflendirdikleri yer bir sanduka ile işaretlenmişti.


Mevlid kandillerinde Mevlid-i Nebi’de ihtişamlı merasimler düzenlenirdi. Son dönemlerde bu mescit yıkılarak yerine kütüphane yapıldı. Yukarıda pek bilinmeyen siyah-beyaz fotoğrafta Mevlid-i Nebi nin Osmanlılar zamanındaki kubbeli-minareli hali yukarıda da günümüzde aynı yerde bulunan kütüphane görülüyor.

Hırka-i Saadet in daha önceden korunduğu iç mahfaza
(Sultan 3. Murad tarafından yaptırılmıştır.)


Emânât-ı Mübâreke Osmanlı Sarayı nda devamlı imtiyazlı bir mevkide bulunduruldu. Hepsi kıymetli kumaşlardan som sırma işlemeli bohçalara sarılıp altından gümüşten sedef kakmalı ahşaptan sandıklara konulurdu. Sandıklar padişahın mührüyle mühürlenir altın/gümüş anahtarları padişah namına silahdar ağada bulunurdu. Padişahlar Rida-i Cenab-ı Peygamberî nin (Hırka-i Saadet in) muhafızı olmakla iftihar ederler gece gündüz tazim ve hürmette kusur etmezlerdi. Sarayda yanıbaşlarında bulundurdukları gibi gittikleri seferlere de beraber götürürlerdi. Her yıl Ramazan ayının on beşinde gerçekleştirilen Hırka-i Saadet ziyareti Osmanlı protokolünün en önemli törenlerindendi.

Peygamber Efendimiz in (sas) şanlı sancağı saraydan çıkarılıp sancak alayı ile harbe gönderilirdi. Padişahlar Hırka-i Saadet Dairesi nde yaşadıkları gibi vefatları vukuunda cenazeleri de burada yıkanıp kefenlenirdi.

İki Cihan Sultanı (sas) çeşitli devlet büyükleriyle birlikte Bizans İmparatoru Herakliyus a da bir elçi ile İslam a davet mektubu göndermişti. Herakliyus gerçeği bildiği halde adamlarının kendisine inanmayacağından ve saltanatı kaybedebileceğinden korktuğu için iman etmedi. Fakat Resulullah ın (sas) mektubunu altın bir mahfazanın içine yerleştirip sakladı. Peygamber Efendimiz (sas) Herakliyus un inanmamakla kendisine yazık ettiğini söyleyip mektubunu muhafaza ettikleri müddetçe evlatlarının saltanatının devam edeceğini bildirmişti. Tarihçiler hicretten 7 asır sonra bile aynı ailenin bu mektuba gösterdikleri saygı sebebiyle saltanatta bulunduklarını kaydeder. Ecdadımız da Allah ın Habibi nin (sas) izinde gül kokusunu taşıyan hatıralarının gölgesinde iken rahmet-i ilahiyyenin rüzgarından istifade edecekleri itikadında idiler.

Hazreti Fatıma nın (ra) Sandığı
İngilizler emanetler konusunu Lozan da masaya getirmek istediler. Filizlenmekte olan yeni Türk devleti böyle bir konuyu hiçbir şekilde tartışmaya açmadı. Mukaddes Emanetlerin milletimize tevdi edilmiş bir vedia olarak muhafazasına devam edildi. 1960 lı yıllarda bir kısmı Topkapı Sarayı Müzesi ne bağlı olarak ziyaretçilere açıldı. Birçoğu ise eskiden olduğu gibi kıymetli muhafazaları içinde kamuoyundan gizli kaldı. Mukaddes Emanetler ilk kez bir kitap ile günyüzüne çıkıyor. Topkapı Sarayı müdür yardımcılarından Hilmi Aydın tarafından yazılan ve Işık Yayınları nca basılan Hırka-i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler isimli kitap Mukaddes Emanetleri arkalarındaki Asr-ı Saadet e kadar ulaşan hikayeleriyle birlikte anlatıyor. Hazırlanışında araştırmacı Ahmet Doğru nun da önemli katkısı olduğu belirtilen eserde emanetlerin birçoğunun ilk kez çekilmiş fotoğraları da yer alıyor.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x150.
Muaz bin Cebel in (ra) kılıcı
97 cm uzunluğundadır. Kabza namlu kuyruğunun iki tarafından perçinlenmiş siyah boynuzdan iki levha halindedir. Dilimli bir tepeliği vardır. Balçağı çeliktendir. Taban yassılaştırılmış oval kesitlidir. Kını ağaç üzerine siyah deri kaplıdır.
HIRKA-İ SAADET DAİRESİ
Hırka-i Saadet Dairesi Fatih döneminde padişahın özel dairesi (Has Oda) olarak inşa edilmiştir. Padişahlar burada ikamet ederler devlet işlerinin bir kısmını ve ibadetlerini yerine getirirlerdi. Yanı başlarında ise Cenab-ı Peygamber in (sas) hâtıraları durur yakın zamana kadar 24 saat Kur an-ı Kerim bu bölümde okunurdu.
Hırka-i Saadet
Resimde: Hırka-i Saadet in içerisinde korunduğu iç mahfaza ve bohçalar)
124 cm boyunda siyah yünlü kumaştan hırkanın içi daha kaba şekilde dokunmuş krem renk yünlü kumaşla kaplanmıştır. Yer yer yıpranmış durumdadır. Resulullah (sas) tarafından Züheyr oğlu Kab a verilen hırkadır.
Hırka-i Saadet Dairesi adını Peygamber Efendimiz in (sas) şair Kab bin Züheyre huzur-ı saadetlerinde Müslüman olduğunda hediye ettiği hırkadan alıyor. Arapların meşhur şairlerinden olan Kab İslamiyet aleyhindeki şiirlerinden ve sözlerinden dolayı Peygaberimiz in (sas) nerede görülürse öldürülmesi emrine muhatap oldu. Daha önce Müslüman olan kardeşinin ikazı üzerine hakkındaki ölüm emrine aldırmadan Medine ye geldi Mescid-i Nebevi ye girdi. Peygamber Efendimiz e Müslüman olan bir kimsenin geçmiş hatalarının bağışlanıp bağışlanmayacağını sordu. Müspet cevap alınca Bu Kab olsa da mı? diye ilave etti. Allah Resûlü bu soruya da olumlu cevap verdi. Kab (ra) kimliğini açıklayıp Kaside-i Bürde ismiyle tarihe geçen eserini okumaya başladı.Muhammed Aleyhisselâm kınından çıkmış bir kılıçtır / Cihan onun nurundan feyz alır mısraına gelince Efendimiz (sas) sırtındaki hırkasını çıkardı şairin sırtına bıraktı. Kab Hazreti Peygamber in (sas) gül kokusunu taşıyan bu hırkayı ömrü boyunca muhafaza etti çok yüksek fiyat teklif edilmesine rağmen bir ipliğini feda etmedi. Muaviye tarafından varislerinden alınıp halifelere geçen hırka Yavuz la birlikte İstanbul a geldi.
Hırka-i Saadet sırma işlemeli yeşil atlastan bohçalara sarılıp altın bir çekmeceye konulur. Bu çekmece de aynı şekilde bohçalara sarılıp büyük altın bir sandığa yerleştirilir

Sancak-ı Şerif
Hz. Peygamber in yâdigârı Ukab isimli siyah sancak zamanla yıpranıp adeta toz haline geldiği için yeşil atlastan torba içinde muhafaza ediliyor.)
Peygamber Efendimiz in (sas) zamanında yapılan harplerde ashaptan her birlik ayrı bir sancak taşırdı. Bizzat Peygamber Efendimiz e (a.s) mahsus olan Sancak-ı Şerif ise Ukab ismini taşır. Hazreti Aişe ye ait siyah yünlü bir kumaştan yapılmıştır. Sancak-ı Şerif Cenab-ı Peygamber in (sas) âlem-i cemâli teşriflerinden sonra sıra ile dört halifenin emanetinde olarak harplerde ordunun önünde taşındı. Daha sonra da Emevi ve Abbasi halifelerine intikal etti. Bağdat ın Moğollar tarafından işgali üzerine Mısır a kaçan Abbasi halifesi Sancak-ı Şerif i de diğer emanetler ile birlikte Mısır a götürdü. Mısır ın Yavuz Sultan Selim Han Cennetmekân tarafından alınması üzerine Osmanlılara geçti. Ukab zamanla yıpranıp adeta toz haline geldiği için Osmanlılar yeşil atlastan yenisini diktirip üzerine aslından parçalar eklediler. Harpler sırasında Sancak-ı Şerif Sancak Alayı denilen bir törenle saraydan çıkarılır orduyla birlikte sefere giderdi. Bu sırada seyyidlerden oluşan bir cemaat tarafından yanı başında gece gündüz Fetih Sûresi okunurdu.
Hz. Muhammed (sas) yabancı devlet reislerine İslam a davet mektupları yazdırırken taşı akikten halkası gümüşten yüzük şeklinde bir mühür yaptırmıştı. Bu mühür sıra ile Hz. Ebubekir e Hz. Ömer e ve Hz. Osman a geçmiş ancak Hz. Osman tarafından Eris isimli kuyuya düşürülmüş ve günlerce aranmasına rağmen bulunamamıştır. Tarihçiler bu mührün kaybolmasından sonra Müslümanlar arasındaki birliğin bozulduğuna devam edip gelen fitnelerin o zaman ortaya çıktığına dikkat çekerler. Hz. Osman bunun üzerine aynı yazıyı taşıyan başka bir mühür yaptırarak kullanmıştır. Mukaddes Emânetler arasında bulunan ve Bağdat ta ele geçirilerek İstanbul a getirilen mührün bu mühür olduğu tahmin edilmektedir. 1 cm. uzunluğunda olup kırmızı akik taşından yapılmıştır. Üzerinde kûfî hatla Muhammed Resulullah yazan bu mühür hakkedilmiştir.

Hz. Musa’nın (as) âsâsı

Name-i Saadet

Nalın-ı Saadet
Rasûlullah ın (sas) arş üzre basan mübarek ayaklarına değmekle şereflenmiş sandalet tarzı ayakkabılardır. Taban kısımları birkaç kat tabaklanmış deri ya da köselenin dikilmesiyle oluşur. Ayağı bilekten ve üstünden kuşatan kayışların yanı sıra biri baş parmakla yanındaki parmak diğeri de orta parmakla onun yanındaki parmak arasından geçen iki tane bandın bulunması en bariz özellikleridir. Nalın-ı Saadetlerin resminin bile berekete sebep olacağına inanılır evlere işyerlerine asılırdı. Hırka-i Saadet Dairesi nde Nalın-ı Saadetlerle birlikte bunların metal ve ahşaptan modelleri de bulunmaktadır.

Nalın-ı Saadet Mahfazası


NOT:İŞKALCİ DEVLETLER ÜLKEMİZİ İSTİLA ETTİKLERİNDE TOPKAPI SARAYINDAN EMANETLERİ KACIRARAK KORUMUŞ OLAN ECDADIMIZI RAHMETLE ANIYOR.RUHUNUZ ŞAD OLSUN ECDADIM.AMİN.