ŞİT(a.s)

Adem(a.s)’dan sonra Şit (a.s) peygamber oldu kendisine elli suhuf verildi. Mehvail adlı bir kızı nikah eyledi ondan Enuş dünyaya geldi.
Enuş sadık demekti. Bu yüzden Şit (a.s) tıpkı Adem (a.s)’ ın kendisine yaptığı vasiyeti Enuş’a yaptı Dedi ki:

-Alnında ki nur Muhammed’e layık olacak şekilde sadık ol.

Enuş vasiyetin gereği yönüde gayret etti ve doksan yaşına geldiğinde nur oğlu Kinan’e intikal etti.

Kinan dokuzyüzsene gibi bir hayat yaşadı çok evladı oldu Kinan yayılmak demekti gerçekten ismiyle müsemma oğlu Mehlayıl vasıtasıyla kutlu yol yayıldı.

Mehlayil dedesi Şit(a.s)’in evladı ile Babil tarafında mağaralarda yaşayarak buralara Sus şehri denildi.

Mehlayilden nur oğlu Yar’a geçti. Yar’dan da Ehnun’a devr oldu. Ondan da İdris(a.s)’a..
İdris (a.s) Şit (a.s)’dan sonra üçüncü peygamber. İlk yazı yazmak şerefi O’na ait onun için O’na yazı yazmak anlamında Hürmüs’ de dediler. Aynı zamanda ‘İdris’ çok kitap okumak anlamındadır Zaten kendiside çok kitap okurdu O hikmet sahibi idi bu yüzdende Müselles binime lakabı da verildi.

Şit (a.s)’ dan sonra inananlar doğru yoldan çıkıp gaflete daldılar. İbadet etmeleri için kavmini teşvik etti birdi yedi derken yetmiş yüz ve nihayet binkişi oldular. Allahü Teala otuz suhuf indirdi. Peygamber olunca yetmiş iki lisanla konuşur oldu. Böylece dünyada herkes onun halkasına dahil oldu epeyce dünyayı dolaştıktan sonra Mısır’a döndü. Çok ibadet ederdi öyle ki bütün insanların toplamından fazla ibadet ederdi. Melekler O’nun bu haline gıpta ile bakarlardı. Ömrünün son demlerin de Hak Teala Onu gökyüzüne çıkardı bütün yüksek mevkileri seyreyledi. Nur kendisinden sonra Lamike Lamikdende Nuh(a.s)’ a intikal etti.

Alıntıdır