HUD (A.S)

ALPEREN GÜRBÜZER


Hud(a.s) Peygamberlikle şereflenince putları devirmek küffarı öldürmek O’na vazife oldu.

Hud (a.s) Ad kavmine peygamber olarak gönderildi.. Ad kavmi insanları heybetli kuvvetli ve iri cüsseli fizik yapıları vardı. Bu Kavim Nuh(a.s)’ın oğlu Sam’ın torunu olan Ad’dan dolayı böyle anılmıştır.

Ad kavmi putlara ibadet ederlerdi.
Hud(a.s) kavmine putları terk etmelerini telkin ederek iman’a davet etti dinlemediler çok az iman eden oldu. İman edenler de gizli gizli yaşadılar.

Hud(a.s)’ın davetine icabet etmeyenler O’nu öldürmeyi bile düşündüler.

Hud(a.s) tüm baskılara rağmen merhametli ve sabırlı idi. Ancak öyle noktaya geldi ki sabrı taştı Allah’a ellerini açtı ve kafirlerin helakını istedi. Bu duanın ardından müthiş kuraklık başladı yıllarca yağmur yağmaz oldu bu durum yedinci seneye geldiğinde Ad kavmi Mekke’ye giderek Kutsal topraklarda kıtlığın kalkması için duada bulundular. Kabe’de yaptıkları dileklerine karşılık Allahü Teala:
- Şu an üç bulut parçası var ister siyahı ister kırmızıyı isterseniz beyazı seçin. Ad kavmi kırmızıyı seçtiklerinde Allah buluta emir eyledi. Kırmızı bulut yakıcı rüzgar demekti yani ateş yağdıran anlamında. Gerçektende ateş yağdırırcasına kasıp kavurdu Ad kavmini.
Rüzgar başlayınca iman edenler bir araya geldiler Hud(a.s) emri ilahi gereği müminlerle tenha bir yere konakladılar takriben iman edenler dört bin kişi idiler.

Hud(a.s) :
- Tenha yerin dışına çıkmadığınız müddetçe selamettesiniz dedi.

Ad kavmi rüzgardan kaçmaya başladılarsa da Allah’ın azabı Onları helak etti.

Hud(a.s) rüzgarla helak olan Ad kavminin ardından yüzyetmiş yaşına geldiğinde ruhunu teslim etti alnında ki nur sırasıyla:

- oğlu Salih’e
- Kali’e
-Şuru’a
-Evse’ye
-Ezgu’ya
-Nahur’a
-Taruh’a
-İbrahim’e intikal etti.

Velhasıl küfürde inat helak imanda sebat ferahlıkdır. Ateşli rüzgar İman etmeyenler için cehennem mesabesinde iman edenler için İbrahim’in gül bahçesidir.

Alıntıdır