NUH (A.S)

ALPEREN GÜRBÜZER


Nuh(a.s) insanlığın ikinci atasıdır. Kendisi çok ağladığı için ağlayan anlamında Nuh denildi. Birgün uyuz bir köpeğin yanından geçerken;

- Çekil ey pis köpek deyince köpek dile gelmiş;

-Allah istese benden köpekliği senden ise insanlığı almaya kadirdir ya gönlüne düşen kiri nasıl temizleyeceksin. Bu sözler can evinden vurmuştu Hz.Nuh(a.s)’ı günlerce ağladı. İşte O’na çok ağlamaktan dolayı Nuh denilmesinin nedeni bu hadisedir.

İdris(a.s)’ dan sonra insanlar Allah’dan uzaklaştılar yeryüzü cahil ve sapıklarla doldu. Nuh(a.s)’a peygamberlik geldi davetine insanlar oralı olmadı oralı olmadığı gibi taşladılar ama O hep sabretti. Sürekli yılmadan usanmadan Hak yoluna davet etti bir türlü hidayete gelmediler. Allah’a münacaat etti;

-Ya Rabbi! bu insanlardan imana gelecek yok mu?


Allahü Teala yok ama sen davetle mükellefsin.

Nuh (a.s) ümitsiz oldu. Günler günleri kovalıyor iman eden olmuyordu.. Artık sabrı ve takatı kalmamıştı. Ya Rabbi! sana inanmayanları helak eyle.

Allahü Teala bunun üzerine bir gemi yap dedi.

Nuh(a.s):
- Gemi nedir?

Allahü Teala:

- Ağaçtan bir evdir su üzerinde yürür dedi. Böylece Nuh (a.s) emri ilahi gereği Cebrail’in rehberliğinde gemi yapımına koyuldu. Gelip geçenler Nuh(a.s)’ın ağaçları biçip doğradığını görünce alaylı bir şekilde;

- Şimdide marangozluğa mı kendini verdin diye alay ediyorlardı. Uzun yıllar yağmur yağmadı. Nuh(a.s) emir gereği geminin yapımını tamamlamak için gayretle çalışıyordu. Yine O’nu bu halde görenler:

-Bir damla su olmayan yerde gemi yüzer mi? diyerek şevkini kırmaya çalıştılar.

Beklenen gün yaklaşmıştı son kez imana Allah’ın yoluna çağırdı bu gemiye binen kurtuluş bulur dedi hiç tınmadılar. Derken gemi yapımı tamamlanarak Rabbül Alemin Nuh(a.s)’a her cins hayvandan bir çift almasını emreyledi. Nuh(a.s):

- Ya Rabbi bütün dünyadaki hayvanları nasıl toplayabilirim?

Allahü Teala rüzgara emretti rüzgar esince dünyada var olan her cins hayvanlar geminin yanına geldi ve gemiye alındı. Birazdan başlayan şiddetli gök gürültüsü ve ardından bardaktan boşalırcasına yağan yağmurlu tufan kopmaya başladı sular kabardı gemiye binenler necat buldu bu arada boğulma üzere olan oğlu Kenan’ı almak için Allah’tan müsaade istedi.

Allahü Teala izin vermedi çünkü kurtuluşun tek çaresi iman etmekti. iman etmediği müddetçe peygamber oğlu olsa da gemiye alınamaz tufan kafirlere mezar oldu Müslümanlara kurtuluş.

Sular dağ seviyesini aşacak duruma gelmişti ki Rabbül Alemin yağmura dur emri verdi ve böylece sular çekilmeye başladı gemide Cudi dağının tepesine oturdu.

Nuh(a.s)’da Ham Sam Yafes adın da üç oğlu oldu. Bu üç oğlundan Sam Nuh(a.s)’ın vekili oldu. Nuh(a.s) ömrünün sonuna geldiğinde

Cebrail:
- Ey Nuh! dokuzyüzsene yaşadın dünyayı nasıl buldun?

Nuh(a.s):
- Dünya iki kapılı bir handır birinden girdim diğerinden çıktım. Gerçekten de dünyanın fani olduğunu en iyi şekilde özetleyen sözlerdi. Artık Nuri Muhammed Sam’ın vefatıyla Erfehsend’e intikal etti ondanda Hud(a.s)’a geçti.

Alıntıdır