İBRAHİMİ DURUŞ ve İBRAHİMİ YOL

Rahman
Kimini düşmanla
Kimini hastalıkla
Kimini fakirlikle
Kimini zenginlikle
Kimini evladıyla
Kimini eşiyle
Kimini çeşitli bela ve musibetlerle
Kimini de mevki ve makam ile imtihan eder.
Bunlardan biri de Hz. İbrahimin ders ve ibretlerle dolu imtihanıdır.
Hz. İbrahim denilince Halilullah gelir aklımıza. Allah ’ın dost edindiği ilm sahibi hanif İbrahim gelir aklımıza.

Hz. İbrahim denilince “la ilahe illallah”a davet eden bir tevhid mücadelesi gelir aklımıza. Anlayışları körelmiş kalpleri taşlaşmış Nemrut ve kavmine karşı iman mücadelesi gelir aklımıza: “…Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Çünkü ben yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben O’na ortak koşanlardan değilim.”

(En’am: 78-79)

Hbulunan zorba Nemrut’a: “… Benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Haydi gücün yeterse sen de batıdan getir...”(Bakara: 258) meydan okuyuşuna karşı Nemrut’un afallayıp kalması gelir aklımıza.z. İbrahim denilince tuğyana başkaldırı gelir aklımıza. İlahlık davasında

Hz. İbrahim denilince tefekkür gelir aklımıza. Sönenlerin batıp yok olanların ilah olamayacağı gelir.

Hz. İbrahim denilince put kıran İbrahim gelir aklımıza. Baltasını omuzlayıp hiçbir fayda ve zarar vermeyen putları paramparça etmesi gelir aklımıza: “Sonra İbrahim onları paramparça etti. Sadece onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye.” (Enbiya: 58)

Hz. İbrahim denilince tevekkül gelir aklımıza. “Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O benim halimi görüyor ve biliyor.” Cevabı gelir aklımıza. Dost dostu yardımsız bırakır mıydı hiç? Dost dostu unutur muydu hiç? Ve ardından bu tevekkülün mükâfatı olarak Rabbimizin: “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selametli ol dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlardan kıldık” (Enbiya: 69-70) fermanı gelir aklımıza.

Hz. İbrahim denilince hicret gelir aklımıza. İmansızlık ateşinin kalpleri nasıl taşlaştırdığı gözleri nasıl körleştirdiği kulakları nasıl sağırlaştırdığı hakikati çıkar karşımıza. Bunca delil ve mucizeye rağmen putperestliklerine devam eden o azgın kavme karşı Hz. İbrahim’in: “Ben Rabbime hicret ediyorum. O bana doğru yolu gösterecektir” (Saffat: 99) sözü gelir aklımıza.

Birçok peygamberin salih insanların davetçilerin hayatlarında var ola gelen hicret… Ve bu yoluculukta:

Hz. İbrahim denilince itaat gelir aklımıza. Issız ve çorak bir vadide oğlu İsmail ile yalnız kalan Hacer’in yürek vuruşları gelir aklımıza: “Ey İbrahim! Ne görüşecek kimsenin ne de hayat eserinin bulunduğu bir vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu sana Allah mı emretti? Emir Allah’tan ise Allah bize yeter” sadakati gelir aklımıza.

Ve sonra Hacer’in çaresizlik ve telaş içinde Safa ile Merve tepeleri arasında koşuşturması bunun akabinde Cenab-ı Allah’ın bir ikramı olarak zemzem’in fokur fokur fışkırması gelir aklımıza.

Hz. İbrahim denilince adanış gelir aklımıza. Bir babanın evladıyla bir evladın canıyla imtihan olması gelir aklımıza. Veren Allah emanetini geri istiyor. Vermek elde mi? Bu icabette Hz. İbrahim’in: “Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum bir düşün ne dersin?” sualine İsmail’in: “Babacığım emrolunduğun şeyi yap! İnşaallah beni sabredenlerden bulursun” cevabı gelir aklımıza.

Hz. İbrahim denilince kararlılık gelir aklımıza. Şeytanın: “Vallahi rüyanda şeytanın sana gelip oğlunu boğazlaman için emirde bulunduğunu görüyorum.” Hile ve tuzağına karşı Hz. İbrahim ’in: “Ey Allah düşmanı! Benden uzak dur. Vallahi Rabbimin emrettiği şeyi yapacağım” kararlılığıyla şeytanı büyük bir hışımla taşlaması gelir aklımıza.

Hz. İbrahim denilince teslimiyet gelir aklımıza. En değerli varlığını sunmak için bıçak İsmail’in boğazında gidip gelirken: “Ey İbrahim! Rüyanı doğruladın” nidası ile İsmail’e bedel cennetten kurbanlık bir koçun gönderilişi gelir aklımıza. Ve ardından bu rahmete karşılık Hz. İbrahim ’in; “Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallahu vallahu ekber! Allahu Ekber ve lillahil hamd!” tekbir ve tahmidleri gelir aklımıza.

Hz. İbrahim denilince Kâbe ve Hacc gelir aklımıza: “Ey insanlar! Allah u Teâlâ size Haccı farz kıldı. Rabbinizin davetine icabet edin!” çağrısına insanların “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” telbiyeleri gelir aklımıza.

Ve sonra kıyam merkezinde ayrı dil ve renkteki insanların bembeyaz ihramlara bürünmüş olarak dua ve niyazda bulundukları; ırk dil ve renk farklarını bir yana atarak İslam birliği içerisinde hep beraber Allah için yaptıkları Hacc ibadetleri gelir aklımıza.

Hz. İbrahim denilince Halilullah gelir aklımıza. Allah ’ın dost edindiği ilm sahibi hanif İbrahim gelir aklımıza.

Ve Hz. İbrahim denilince dua gelir aklımıza. Kalpten dudağa dudaktan avuca avuçtan göğe yükselen dua: “Rabbimiz! Bizi sana teslim olan kimseler eyle ve neslimizden sana teslim olan bir ümmet (çıkar)! Bize (razı olacağın Hacc kurban gibi) kulluk usullerimizi göster ve tevbelerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki Tevvab Rahim ancak Sensin!” (Bakara: 128)

İşte tevhid ile arındırılmış tevekkül ile süslenmiş teslimiyet ile bezenmiş takva ile taçlandırılmış bu İbrahimi yol ve İbrahimi duruş kıyamete dek tüm Müminlere örnek ve önder olacak İnşaallah.


ALINTIDIR.