(Bi'setin 6. senesi)

İslam ve iman sadası kulaktan kulağa yayılıp gittikçe gürleşiyordu. Kalblere manevi serinlik veren bu imani havanın teessüsü müşriklerin uykularını kaçırıyordu. Başvurdukları tertip ve planların hiçbiri coşkun akan bu iman şelalesinin önüne set olamıyor ve ümitsizliğin verdiği ezici ruh haleti içinde kivranıp duruyorlardı.

Kahraman Hz. Hamza'nın saadet dairesine dahil olmasıyla manevi sancıları kat kat artmış oldu.

Peygamberimizin amcası ve aynı zamanda sütkardeşi olan Hz. Hamza kimden olursa olsun nereden gelirse gelsin haksızlığa asla tahammülü olmayan bir kahramandı. Kureyş içinde de yüksek bir itibara sahipti.

İlahi hidayetin tecellisi bu!.. Kimin nerede ve nasıl iman nimetine kavuşacağı belli olmaz. Hz. Hamza da beklenmedik bir zamanda İslam nimetine kavuştu.

Bir gün çok sevdiği eğlencesi olan avdan dönüyordu. Safa Tepesinden Kabe'ye doğru giderken karşısına Abdullah b. Cuda'nın azadlık cariyesi çıktı ve "Ey Umare'nin babası!.." dedi "Kardeşimin oğlu Muhammed'e Ebu'lHakem b. Hişam [Ebu Cehil] ile arkadaşları tarafından yapılanları görmüş olsaydın asla dayanamazdın!"

Hz. Hamza heybetli bakışlarını cariyenin üzerinde bir müddet gezdirdikten sonra "Ebu'lHakem b. Hişam ona ne yaptı?" diye sordu.

"Ona şuracıkta türlü türlü işkenceler yaptı hakaret etti; sonra da çekip gitti. Muhammed de ona hiçbir şey söylemedi!"

Hz. Hamza "Bu söylediklerini sen gözünle gördün mü?" dedi.

Cariye "Evet gördüm!" diye cevap verdi.

Son derece hiddetlenen Hz. Hamza evine uğramadan yayı oku torbası ve av malzemeleri ile doğruca Kabe etrafında oturmuş bulunan Ebu Cehil ve arkadaşlarının yanına vardı. Meclisin ortaşındaki Ebu Cehil'in başına hiçbir şey sormadan okkalı bir yay indirdi ve başını fena halde yardı. Sonra da "Sen misin ona sövüp sayan?.. İşte ben de onun dinindeyim! Onun söylediğini söylüyorum! Gücün yetiyorsa o yaptıklarını bana da yap göreyim!" diye konuştu.

Ebu Cehil hareketinde kendisini haklı göstermek için savunmaya geçti. "Ama o bizi akılsız saydı!" dedi "Putlarımıza hakaret etti. Atalarımızın tuttuğu yoldan ayrı bir yol tuttu."

Hz. Hamza'dan kararlı ve sert bir cevap geldi: "Siz ki Allah'tan başkasına İlah diye tapmaktaşınız. Sizden akılsız kim var? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür!"275

Hz. Hamza'nın bu kararlılığı karşısında ne Ebu Cehil ne de etrafındaki lerde bir hareket ve bir mukabele görülmedi. Hatta Ebu Cehil "Doğrusu ben kardeşinin oğluna çok çirkin bir şekilde sövüp saymıştım; buna müstahak oldum." diyerek suçluluğunu da itiraf etti.

Seytan'ın Vesvesesi

Ani ve beklenmedik bir kararla saadet dairesine dahil olan Hz. Hamza evine dönünce zihninde Şeytan'ın birtakım vesvese ve şüpheleriyle karşı karşıya kaldı: "Sen Kureyş'in hatırı sayılır birisi idin. Şu dininden dönen Muhammed'e uydun. Hiç de iyi etmedin!"

Kalb ve zihninin Şeytan'ın bu tarz telkinlerine maruz kaldığını hisseden Hz. Hamza doğruca Kabe'ye vardı ve "Allah'ım!.. Bu tuttuğum yol doğru ise kalbime de onu tasdik ettir; bana bu hususta bir çıkar yol göster!" diye dua etti.

Aradan bir gün geçtikten sonra Resuli Ekrem Efendimizin huzuruna vardı. Başından geçenleri anlattı.

Resuli Ekrem kendilerine va'z ve nasihatte bulundu.

Kalbi iman ve itminan bulun Hz. Hamza Peygamber Efendimize "Senin doğruluğuna şehadet ederim ey kardeşimin oğlu!.. Artık dinini bana açıkla." dedi.

Hz. Hamza gibi bir kahramanın Müslümanlar safında yer alışı Efendimizi ve Müslümanları son derece memnun ederken müşriklerin gönüllerine hüzün ve korku saldı. Resuli Ekrem'e pervasızca reva gördükleri eziyet ve işkencelerinin bir kismını da terketmek zorunda kaldılar!

Salih SURUÇ