Onun Uğruna...Sahabîlerden Habib Hazretlerini Kureyş kâfirleri tuzağa düşürüp esir ediyor. Mekke'de boynunu vuracaklar... Herkes meydan yerinde toplanmış manzarayı seyredecek... Yüzündeki nura güneşin nazar edemediği mübarek sahabîyi cellâdın önüne götürüyorlar... O dudaklarında nâmütenahi derin ve tatlı bir tebessüm cellâdın kılıcına bir gül dalı gibi bakıyor. Henüz küfürde olan Kureyş'in Reisi Ebu Süfyan atılıyor ve Habib'e;


- Söyle diyor senin yerine Peygamberini tutsak da başını kessek ve seni azad etsek razı olur muydun? İşte ölümün eşiğindesin; samimiyetle cevap ver!

Habib tebessümünü büsbütün derinleştiriyor:


- Evet ölümün eşiğindeyim; samimiyetle cevap vereyim: Ben O'nun ayağına bir diken batmasındansa ölmeyi çoluk çocuğumdan olmayı gün ışıpğından yoksun kalmayı tercih ederim!

Ve kafasını cellâda uzatıyor.

NFK - İHTİLÂL (s:343344)