Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Muâviye b. Ebî Süfyân r.a.’nın Konumu ve Faziletleri

  Muâviye b. Ebî Süfyân r.a.’nın Konumu ve Faziletleri

  Muâviye b. Ebî Süfyân r.a.’nın Konumu ve Faziletleri

  Ehl-i Sünnet’in sahâbe hakkındaki yolu istisnasız bütün sahâbîleri içermektedir. Muâviye radiyallâhu anh de hiç kuşkusuz babası Ebû Süfyân b. Harb annesi Hind bnt. ‘Utbe ve erkek kardeşleri Yezîd b. Ebî Süfyân ve ‘Utbe b. Ebî Süfyân radiyallâhu anhum ile birlikte bu sahâbîlerden olma şerefine nail olmuştur. Bacısı Ümmü Habîbe radiyallâhu anhâ ise Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in mübarek eşleri ve müminlerin annesi olması hasebiyle Muâviye radiyallâhu anhRasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in kaynı olmuştur. Yine Muâviye radiyallâhu anh “müminlerin dayısı”[1] Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in “vahiy kâtibi” ve “müslümanların halifesi” olarak ayrıca bir yere sahiptir.

  Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem sahâbîsi Muâviye radiyallâhu anh’den övgüyle bahsetmiş onun fazilet ve menkıbelerini ifade eden birtakım hadisler söylemiştir. Bu hadisler Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den sahih yollarla gelmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  “Allah’ım! Muâviye’ye kitabı ve hesabı öğret; onu azaptan koru!”[2]

  “Allah’ım! Muâviye’yi hidayet eden hidayet ehli ve hidayete ehil kıl!”[3]

  “Ümmetimden denizde gaza eden ilk ordu cennete girmeyi hak etmişlerdir.”[4] Kaynakların ittifak halinde kaydettiklerine göre deniz gazasına çıkan ilk İslam ordusunun komutanı Muâviye radiyallâhu anh’dir.[5]

  Bu hadislerin yanında Muâviye radiyallâhu anh’ın fazilet ve menkıbelerini ifade eden ve onun diğer sahâbîler arasındaki seçkin yerini gösteren seleften gelmiş pek çok söz de mevcuttur. Bunlardan bazıları şöyledir:

  Ömer b. el-Hattâb radiyallâhu anh dedi ki: “Sizin yanınızda Muâviye radiyallâhu anh varken siz Kisrâ ile Kayser’den ve onların dâhi olduklarından mı bahsediyorsunuz?!”[6]

  Bir başka rivâyete göre Ömer b. el-Hattâb radiyallâhu anh Muâviye radiyallâhu anh’ı gördüğü zaman şöyle derdi: “İşte bu Arapların Kisrâ’sıdır.”[7]

  Ebû Muhammed el-Umevî şöyle anlatmaktadır: “Ömer b. el-Hattâb radiyallâhu anh bir gün Şâm’a gitti. Muâviye radiyallâhu anh’ın kendisini bir bölük asker ile karşıladığını görünce onun yanına gitti ve Muâviye’ye: ‘Ey Muâviye! Bunun gibi bölüklerin yanında sabahlıyorsun demek. Ayrıca bana ulaştığına göre sen evinde sabahlıyormuşsun ihtiyaç sahibi insanlar da seni kapının önünde bekliyorlarmış.’ dedi Muâviye de: ‘Ey müminlerin emiri! Muhakkak ki şu yaşadığımız yerde düşmanlar bizim çok yakınımızdalar. Üstelik onların gözleri üzerimizde casusları da içimizdedir. Ey müminlerin emiri! Böyle yaparak sadece onların İslam’ın izzet ve üstünlüğünü görmelerini istedim.’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer b. el-Hattâb radiyallâhu anh ona: ‘Muhakkak ki bu çok akıllı bir adamın tuzağı veya birini şüpheye düşürmek isteyen bir adamın hilesidir.’ dedi. Muâviye ise ona: ‘Ey müminlerin emiri! Bana emret emrini derhal yerine getireyim.’ deyince Ömer b. el-Hattâb radiyallâhu anh de Muâviye’ye şöyle dedi: ‘Yazıklar olsun sana! Seni ayıpladığım hangi iş olursa olsun onun hakkında senle tartışmış olmayayım ki sonunda acaba ben o işi sana emredeyim mi yoksa yasaklayayım mı bunu bilmediğim bir halde beni bırakmış olmayasın.’”[8]

  Ali radiyallâhu anh Sıffîn savaşından döndükten sonra şöyle dedi: “Ey insanlar! Muâviye radiyallâhu anh’ın yönetimini çirkin görmeyiniz. Çünkü siz onu kaybederseniz insanların kafalarının karpuz gibi omuzlarından yere düştüklerini görürsünüz.”[9]

  İbn Ömer radiyallâhu anhumâ dedi ki: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra Muâviye’den daha iyi bir lider görmedim”. Bunun üzerine kendisine “Baban Ömer radiyallâhu anh de mi?” denilince “Babam Ömer radiyallâhu anh ondan daha hayırlı idi ama Muâviye radiyallâhu anh babamdan daha iyi bir liderdi.”[10]

  Bir diğer rivâyette İbn Ömer radiyallâhu anhumâ şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra Muâviye’den daha iyi bir lider görmedim”. Bunun üzerine kendisine “Ebû Bekir Ömer Osmân ve Ali radiyallâhu anhum da mı?” denilince şöyle dedi: “Allah’a yemin ederim ki Ebû Bekir Ömer Osmân ve Ali radiyallâhu anhum ondan daha hayırlı idi ama Muâviye radiyallâhu anh onlardan daha iyi bir liderdi.”[11]

  Muâviye radiyallâhu anh’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Ey İnsanlar! Ben sizin en hayırlınız değilim. Sizin aranızda mutlaka Abdullah b. Ömer Abdullah b. Amr ve benzeri daha çok faziletli ve benden daha hayırlı kimseler vardır. Ama öyle umuyorum ki yöneticilikte ben size daha faydalı olacağım. Düşmanlarınızı geri püskürtmede daha güçlü olacağım. Size sütü daha bol akıttıracağım (gelirinizi arttıracağım).”[12]

  İbn Abbâs dedi ki: “Muâviye radiyallâhu anh kadar hükümdarlık için yaratılmış başka birini daha görmedim. Onun yanından gelenler geniş bir vadinin yanından gelmiş gibi oluyorlardı. Dar ve taşlıklı sıkıntılı olan yerler gibi değildi.” İbn Abbâs bunlarla İbnu’z-Zübeyr’i kastediyor. Çünkü İbnu’z-Zübeyr çabuk kızıp öfkelenen birisi idi.[13]

  İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ yine şöyle demiştir: “Allah Hind’in oğlunun (Muâviye’nin) hayrını versin. İnsanlara yeterliliği ne kadar cömertçe güç ve kudreti ne kadar çoktu. Allah’a yemin ederim ki minberde asla bize sövmedi. Üstelik yeryüzünde bize karşı ondan daha cömert insanlara cömertlikte de daha yeterli biri yoktu.”[14]

  Muâviye radiyallâhu anh Hasan b. Ali radiyallâhu anhumâ’nın vefatı üzerine “Muhakkak ki Allah Hasan hakkında seni utandırmaz ve başına kötü bir hal gelmesine izin vermez.” sözüyle İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ’yı tesellî edince İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ ona şöyle dedi: “Allah müminlerin emirini benim için baki kıldığı sürece başıma kötü bir hal gelmesine asla izin vermez ve beni asla utandırmaz.”[15]

  Abdullah b. Abbâs radiyallâhu anhumâ Muâviye radiyallâhu anh’ın yanına gelmiş Muâviye de oğlu Yezîd’e gelip İbn Abbâs’a Ali radiyallâhu anh’ın oğlu Hasan radiyallâhu anh’ın ölümü sebebiyle taziyelerini sunmasını emretmişti. Yezîd İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ’nın yanına geldiğinde ona hoş geldin dedi ve ikramda bulunup yanına oturdu. İbn Abbâs onun biraz daha yukarıda oturmasını isteyince Yezîd kabul etmedi ve şöyle dedi: “Ben taziyelerini sunan bir adamım. Tebrik sunan biri değilim. Onun için taziyelerini sunan bir adama yaraşır bir yerde oturmam gerekir.” Böyle dedikten sonra Hasan radiyallâhu anh’den söz açtı ve şöyle dedi: “Allah Muhammed’in babası Hasan’a rahmet etsin. Ona bol bol versin. Allah senin ecrini ve sevabını çoğaltsın taziyeni de güzelleştirsin musibetinin yerine senin için daha hayırlı bir mükafat ve daha iyi bir akibet versin.” Yezîd İbn Abbâs’ın yanından kalkıp gideceği zaman İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ ona: “Harb oğulları gittikleri zaman insanların yumuşak huyluları da (alimleri de) gitmiş olurlar.” dedi. Sonra da şu şiiri okudu: “İnsanların gizliliklerini görmezden gelir bunlar onların gizliliklerinden söz etmezler. Akıl mirasının ilk aslı bunlardır.”[16]

  İbn Ebî Müleyke’den rivâyete göre O şöyle demiştir: “İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ’ya “Müminlerin Emiri Muâviye hakkında ne dersin? Çünkü o tek bir rekat ile vitir kıldı.” denildi. O da “İsabet etmiştir. Çünkü O fakihtir.” dedi.”[17]

  İbn Ebî Müleyke’den gelen bir diğer rivâyette İbn Ebî Müleyke şöyle demiştir: “Muâviye radiyallâhu anh yatsıdan sonra tek bir rekat ile vitir kıldı. Yanında İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ’nın bir azatlısı vardı. İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ’ya geldi (ve gördüğünü anlattı.) İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ da: “Bırak onu. Çünkü o Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in sohbetinde bulunmuş biridir.” dedi.[18]

  Ebu’d-Derdâ’ radiyallâhu anh şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra O’nun namazına bu emirinizin yani Muâviye’nin namazından daha çok benzeyen birini görmedim.”[19]

  Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye İbn Abbâs ve Ebu’d-Derdâ’ radiyallâhu anhum’un yukarıdaki rivâyetlerini kaydettikten sonra şöyle demiştir: “Bu sahâbenin Muâviye radiyallâhu anh’ın fıkhı ve dini hakkındaki şahidlikleridir. Fıkhına şahitlik eden İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ namazının güzelliğine şahitlik eden ise Ebu’d-Derdâ’ radiyallâhu anh’dir. Bu iki zatın da büyük iki sahâbî olduğu unutulmamalıdır. Bu hususa muvafakat eden haberler daha pek çoktur.”[20]

  Abdullah b. ez-Zübeyr dedi ki: “Allah Hind’in oğlunun (Muâviye’nin) hayrını versin. Biz onu korkuturduk da -ki aslan pençelerine karşı ondan daha cüretkâr (cesur) değildi- ama o yine de bize ilişmezdi. Yeryüzünde kendisinden daha dahi ve bize hile yapabilecek daha başka kimse olmadığı halde biz ona hile yapardık yine de o bize hile ile karşılık vermez sadece aldanmış gibi görünürdü. Allah’a yemin ederim ki şu dağda –Ebû Kubeys dağına işaret etti– bir taş bulunduğu müddetçe Muâviye’den yararlanmamızı çok istedim.”[21]

  Sa’d b. Ebî Vakkâs radiyallâhu anh şöyle demiştir: “Osmân radiyallâhu anh’den sonra şu kapının sahibi Muâviye kadar hakkıyla insanları yöneten başka birini daha görmedim.”[22]

  Ebû Hureyre radiyallâhu anh Medine çarşısında dolaşır ve şöyle derdi: “Yazıklar olsun size! Muâviye’nin zülüflerine sıkı sıkıya tutunun. Ey Allahım! Beni çoluk çocuğun yönettiği zamana eriştirme.”[23]

  ‘Umeyr b. Sa’d dedi ki: “Muâviye radiyallâhu anh’i ancak hayırla anın.”[24]

  Abdullah b. Mübârek “Ömer b. Abdülazîz mi yoksa Muâviye mi daha faziletlidir?” şeklinde bir soruya muhatap oldu. Ve şöyle dedi: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e tabi olarak savaşırken Muâviye’nin atının burnuna giren bir toz zerresi Ömer b. Abdülazîz’deki aynı şeyden daha faziletlidir.”[25]

  Bu rivâyet bazı kaynaklarda Abdullah b. Mübârek’e yöneltilen şu soruyla birlikte geçmektedir: “Muhammed b. Yahyâ b. Sa‘îd dedi ki: İbn Mübârek’e Muâviye’yi sordular. O da şöyle cevap verdi: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in kendisi hakkında “‘Allah kendisine hamd edeni işitir (semiallâhu limen hamideh)’ sonra da ‘Ey Rabbimiz! Hamd ancak sanadır (Rabbenâ ve leke’l-Hamd)’ diyeni de işitir.” diye buyurduğu bir adam için ben ne diyebilirim ki?!”[26]

  İbnu’l-Mübârek dedi ki: “Muâviye radiyallâhu anh bizim katımızda öyle bir mihnettir ki (imtihan) kimin ona göz ucuyla baktığını görürsek onu sahâbîlere karşı kötü söz söylemekle itham ederiz.”[27]

  İbnu’l-Mübârek Muhammed b. Müslim kanalıyla İbrâhîm b. Meysere’nin şöyle dediğini rivâyet etmiştir: “Ömer b. Abdülazîz’in Muâviye radiyallâhu anh’e sövenden başkasına vurduğunu görmedim. Zira Muâviye radiyallâhu anh’e söven bir adamı kırbaçladı.”[28]

  Rebâh b. el-Cerrâh el-Mevsılî’nin anlattığına göre bir adam el-Mu‘âfâ b. ‘İmrân’a “Ömer b. Abdülazîz Muâviye’den daha faziletli” dedi. el-Mu‘âfâ öfkelendi ve: “Hiç kimse Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbıyla mukayese edilemez. Muâviye O’nun sahâbîsidir dünürüdür ve kâtibidir. Allah Azze ve Celle’nin vahyinin eminidir.” Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ashâbım ve dünürlerimi bana bırakın (onlara sataşmayın) kim onlara söverse Allah’ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun.”[29] dedi.[30]

  Bir diğer rivâyette Bişr b. el-Hâris buna benzer bir olayı şöyle anlatmaktadır: el-Mu‘âfâ b. ‘İmrân’a Muâviye radiyallâhu anh mi yoksa Ömer b. Abdülazîz mi daha faziletlidir diye soru sorulunca şöyle cevap verdi: “Muâviye radiyallâhu anh Ömer b. Abdülazîz misali altı yüz kişiden daha faziletlidir”[31]

  İbrâhîm b. Sa‘îd el-Cevherî şöyle demiştir: Ebû Usâme’ye (Hammâd b. Usâme b. Zeyd el-Kureşî) “Muâviye mi yoksa Ömer b. Abdülazîz mi daha faziletlidir?” diye sordum. Ebû Usâme şöyle cevap verdi: “Hiç kimse Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbıyla mukayese edilemez.”[32]

  Ebû Bekr el-Mervezî şöyle demiştir: Ebû Abdillah Ahmed b. Hanbel’e dedim ki: Muâviye mi yoksa Ömer b. Abdülazîz mi daha faziletlidir? O şöyle cevap verdi: “Muâviye daha faziletlidir. Biz Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbı ile hiç kimseyi kıyas etmeyiz. Çünkü Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem: ‘İnsanların en hayırlısı benim içinde gönderildiğim yüz yıldır.’[33] diye buyurmuştur.”[34]

  İbn Şihâb ez-Zührî dedi ki: “Muâviye radiyallâhu anh yönetime geçtikten sonra yıllarca Ömer b. el-Hattâb radiyallâhu anh’ın sîreti ile hükmetti. Bu süre zarfında bu duruma aykırı hiçbir şey ortaya koymadı.”[35]

  Mücâhid dedi ki: “Eğer Muâviye radiyallâhu anh’i görseydiniz muhakkak bu Mehdî’dir derdiniz.”[36]

  Katâde dedi ki: “Eğer Muâviye radiyallâhu anh’ın ameli gibi amel işleyen birini görseydiniz muhakkak çoğunuz bu Mehdî’dir derdi.”[37]

  A’meş (Süleymân b. Mihrân el-Esedî) dedi ki: “Eğer Muâviye radiyallâhu anh’i görseydiniz muhakkak bu Mehdî’dir derdiniz.”[38]

  Bir gün A’meş’in yanında Ömer b. Abdülazîz ve adeletinden bahsedilence: “Ya peki Muâviye’ye yetişseydiniz nasıl olurdu?!” dedi. Bunun üzerine orda bulunanlar: “Ey Ebâ Muhammed (A’meş)! Herhalde Muâviye’nin yumuşak huyunu kastediyorsun?” dediler. A’meş de onlara şöyle dedi: “Vallahi hayır. Aksine adaletini kastediyorum.”[39]

  Ebû Tevbe Rebî’ b. Nâfi’ el-Halebî dedi ki: “Muâviye radiyallâhu anh Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbının perdesidir. Kişi bu perdeyi araladığı zaman onun arkasındakilere (sahâbeye) sataşmaya cüret eder.”[40]

  İbn Vehb Mâlik kanalıyla İbn Şihâb ez-Zührî’nin şöyle dediğini rivâyet etmiştir: Sa‘îd b. el-Müseyyeb’e Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbını sordum. O bana dedi ki: “Dinle ey Zührî! Kim Ebû Bekir Ömer Osmân ve Ali’yi severek ölür on kişinin cennetle müjdelendiğine şahitlik eder ve Muâviye’ye rahmet okursa işte o kimseyi hesaba çekmemesi Allah’ın üzerine bir haktır.”[41]

  Meymûnî Ahmed b. Hanbel’in kendisine şöyle dediğini rivâyet etmiştir: “Ey Ebâ Hasen! Bir adamın sahâbelerden kötü sözle bahsettiğini görürsen onun müslümanlığını itham et (müslümanlığından şüphe et).”[42]

  Meymûnî şöyle demektedir: Ahmed b. Hanbel’e dedim ki: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem: “Dünürlüğüm ve nesebim dışında her türlü dünürlük ve nesep kesilir.”[43] buyurmuyor mu? O: Elbette dedi. Ben: Peki bu Muâviye için de böyle mi? dedim. O: Evet Muâviye’nin Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ile dünürlük ve nesep bağı vardır dedi. Meymûnî daha sonra Ahmed b. Hanbel’in şöyle dediğini söylemiştir: “Onlar kim Muâviye radiyallâhu anh kim?! Ne oluyor da Muâviye radiyallâhu anh ile uğraşıyorlar. … Allah’tan afiyet dileriz.”[44]

  Fadl b. Ziyâd dedi ki: “Muâviye ile Amr b. el-Âs radiyallâhu anhumâ hakkında kötü sözler sarfedip onları kınayan bir adamın Râfızî sayılıp sayılmayacağı Ebû Abdillah’a (İmam Ahmed’e) sorulduğunda o şu cevabı verdi: Bu iki kişi aleyhinde konuşmaya cüret eden adamın içinde mutlaka gizli bir kötülük vardır. Sahâbelerden herhangi birinin hakkını korumayan ve onun hakkında kötü sözler sarfeden adamın niyeti de mutlaka kötüdür.”[45]

  İmam Ahmed’e: “‘Muâviye’nin vahiy kâtibi olduğunu söylemiyorum yine O’nun müminlerin dayısı olduğunu da söylemiyorum. Çünkü O iktidarı kılıç zoruyla gasbederek aldı.’ diyen kimse hakkında ne dersin Allah’ın sana rahmet etmesini dilediğimiz ey imam?” şeklinde soru sorulunca şöyle cevap verdi: “Bu kötü ve çirkin bir sözdür. Böyle söyleyen topluluktan sakınılır onlarla oturulup kalkılmaz ve onların durumlarını insanlara açıklarız.”[46]

  İbrâhîm el-Harbî dedi ki: Ebû Abdillah (İmam Ahmed) bir adamın: ‘Benim Muâviye radiyallâhu anh’ı aşağılayan bir dayım var. Belki de onunla birlikte yemek yediğim olmuştur bu hususta ne dersiniz?’ şeklindeki sorusuna süratle şu cevabı vermiştir: “Onunla birlikte yeme!”[47]

  Kaynaklarda sahip olduğu liderlik vasfı dışında Muâviye radiyallâhu anh’ın dindarlık yumuşak huyluluk merhamet cömertlik ve hazır cevaplılık gibi daha birçok üstün meziyetinden bahseden sözler bir hayli yer tutmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

  el-Misver b. Mahreme Muâviye radiyallâhu anh’ın kendisine şöyle dediğini anlatmaktadır: “Muhakkak ki ben öyle bir din üzereyim ki Allah o dinde iyilikleri kabul eder kötülükleri ise bağışlar. Allah’a yemin ederim ki ben bu yol üzereyim. Yine Allah’a yemin ederim ki (herhangi bir hususta) Allah ile gayrı arasında muhayyer bırakılmayayım ki yani onlardan birini seçip tercih etmem istenmesin ki ben (o hususta) Allah’ı gayrına seçip tercih etmiş olmayayım.”[48]

  Abdülmelik b. Mervân bir gün Muâviye radiyallâhu anh’den bahsederken şöyle dedi: “Hind’in oğlu Muâviye kadar yumuşak huylu tahammüllü ve kerem sahibi birini görmedim.”[49]

  Kabîsa b. Câbir el-Esedî dedi ki: “Muâviye radiyallâhu anh kadar yumuşak huylu onun kadar liderlik sıfatına sahip onun kadar tahammüllü merhametli onun kadar kolayca çıkış yolu bulan onun kadar iyilik yapmaya müsait birini görmedim.”[50]

  Başka bir rivâyette Kabîsa b. Câbir el-Esedî şöyle demiştir: “Sonra Muâviye’ye arkadaşlık yaptım. Bu arkadaşlığım sırasında ne dost olarak ondan daha sevimli bir kimseyi ne de içi dışına bu kadar benzeyen birini gördüm.”[51]

  Bir adam Muâviye radiyallâhu anh’e kötü sözler sarfetti. Bunun üzerine Muâviye radiyallâhu anh’e denildi ki: “Şunun hakkından gelsene!” Muâviye radiyallâhu anh de şöyle cevap verdi: “İdarem altındaki bir kimsenin suçu yüzünden yumuşak huyluluğu bırakıp öfkelenmekten haya ederim.”[52]

  İbnu’l-‘Arabî dedi ki: “Adamın biri Muâviye radiyallâhu anh’e senden daha düşük ve değersiz birini görmedim deyince Muâviye radiyallâhu anh ona şu karşılığı verdi: “Evet hiç kimse bu haliyle adamlarla karşı karşıya gelemez.”[53]

  Muhakkık âlimler de Muâviye radiyallâhu anh’den övgüyle söz etmişler onun faziletini ve diğer sahâbîler arasındaki seçkin yerini ifade eden özlü sözler söylemişlerdir. Bu sözlerden bazıları şöyledir:

  İbn Kudâme el-Makdisî şöyle demiştir: “Muâviye müminlerin dayısıdır. Allah’ın vahyinin kâtibidir. Müslümanların halifelerinden –ki Allah onlardan razı olsun– biridir.”[54]

  Kadı İbnu’l-‘Arabî şöyle demiştir: “Fakat Muâviye radiyallâhu anh’de birçok haslet toplanmıştı ki Ömer radiyallâhu anh; güzel sîreti el-Beyda’nın himayesi ve sınır boylarını korumak için ortaya koyduğu mücadele ordunun ıslahı ve düşmanlara karşı galip gelmek için yaptıkları ve insanları yönetmedeki başarısı sebebiyle bütün Şam’ın idaresini onun elinde toplayarak Şam valiliği görevini tek başına ona verdi.”[55]

  Başka bir yerde ise şöyle demiştir: “Muâviye radiyallâhu anh’e gelince Ömer radiyallâhu anh onu vali olarak atamış bütün Şam’ın idaresini onun elinde toplamış Osmân radiyallâhu anh de onun bu tercihini aynen ikrar etmiştir. Hatta bunun da ötesinde şu denebilir: Muâviye’yi vali olarak bizzat Ebû Bekir radiyallâhu anh atamıştır. Çünkü Ebû Bekir radiyallâhu anh Muâviye’nin kardeşi Yezîd’i vali olarak atamış Yezîd de kardeşi Muâviye’yi kendi yerine vekil tayin etmişti. Ömer radiyallâhu anh de bu uygulamayı bizzat Ebû Bekir radiyallâhu anh’ın vali olarak atadığı kişinin kardeşini kendi yerine vekil tayin etmesinden dolayı Ebû Bekir radiyallâhu anh’ın hilafeti dönemindeki uygulamalara bağlılığı nedeniyle ikrar etmiştir. Daha sonra Osmân radiyallâhu anh de Ömer radiyallâhu anh’ın uygulamalarına bağlı kalmış ve Ömer radiyallâhu anh’ın Muâviye radiyallâhu anh’ın valiliği doğrultusundaki kararını aynen ikrar etmiştir. Şu zincire bir baksanıza! Kulpu ne kadar da sağlam bir kulp!!!”[56]

  Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye şöyle demektedir: “Âlimler Muâviye radiyallâhu anh’ın bu ümmetin hükümdarlarının en faziletlisi olduğunda ittifak etmişlerdir. Kendisinden önceki dördü Peygamber’in halifesiydiler. Muâviye radiyallâhu anh ise hükümdarların (sultanların) ilkidir ve onun hükümdarlığı bir sultanlık ve rahmetti. Nitekim bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: ‘Mülk (idarecilik) nübüvvet ve rahmet olacaktır. Sonra hilafet ve rahmet sonra sultanlık ve rahmet sonra sultanlık ve zorbalık sonra da zalim sultanlık olacaktır.’[57] İşte Muâviye radiyallâhu anh’ın sultanlığında öyle rahmet yumuşak muamele ve Müslümanlara yarar vardı ki sultanlığının diğerlerinin sultanlığından daha hayırlı ve üstün olduğu buradan anlaşılmaktadır.”[58]

  Yine şöyle demiştir: “Muâviye radiyallâhu anh’ı Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in idareci olarak görevlendirdiği tevâtürle sabittir. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ile birlikte savaşmış ve ona vahiy kâtipliği yapmıştır. Vahiy kâtipliği hususunda Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem onu itham etmemiştir. İnsanları en iyi tanıyanlardan biri olan ve hakkın diline ve kalbine yansıdığı Ömer radiyallâhu anh onu vali olarak tayin etmiştir ve valiliği hususunda onu itham etmemiştir.”[59]

  Bir başka yerde ise şöyle demiştir: “Müslümanların hükümdarları içinde Muâviye radiyallâhu anh’den daha hayırlı bir hükümdar yoktur. Yine hükümdarlardan herhangi bir hükümdarın zamanındaki insanlar Muâviye radiyallâhu anh’ın zamanındaki insanlardan daha hayırlı değildiler. Tabi bu Muâviye radiyallâhu anh’ın hükümdarlık günlerinin kendinden sonraki günlere nispeti halinde böyledir. Yoksa Ebû Bekir ve Ömer radiyallâhu anhumâ’nın günlerine nispeti halinde bu iki sahâbînin günlerinin üstünlük ve fazileti açıktır. Ebû Bekr el-Esrem onun kanalından rivâyetle de İbn Batta Muhammed b. ‘Amr b. Cebele Þ Muhammed b. Mervân Þ Yûnus yoluyla Katâde’nin şöyle dediğini rivâyet etmişlerdir: ‘Eğer Muâviye radiyallâhu anh’ın ameli gibi amel işleyen birini görseydiniz muhakkak çoğunuz bu Mehdî’dir derdi.’ Yine İbn Batta sabit isnâdıyla iki kanaldan A’meş’den o da Mücâhid’den Mücâhid’in şöyle dediğini rivâyet etmiştir: ‘Eğer Muâviye radiyallâhu anh’i görseydiniz muhakkak bu Mehdî’dir derdiniz.’ Ebû Bekr el-Esrem Muhammed b. Havâş yoluyla Ebû Hureyre el-Müktib’in şöyle dediğini rivâyet etmiştir: Bir gün A’meş’in yanındaydık. Ömer b. Abdülazîz ve adeletinden bahsedilence A’meş: ‘Ya peki Muâviye’ye yetişseydiniz nasıl olurdu?!’ dedi. Bunun üzerine orda bulunanlar: ‘Ey Ebâ Muhammed (A’meş)! Herhalde Muâviye’nin yumuşak huyunu kastediyorsun?’ dediler. A’meş de onlara şöyle dedi: ‘Vallahi hayır. Aksine adaletini kastediyorum.’”[60]
  Bir rüyaydın ama güzeldi güzeldin özelsin..

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İbn Teymiyye Allah’ın “Allah sizlerden iman edip salih amelde bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm’ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.” (Nûr 24/55)âyetinin bir gereği olarak iman edip salih amelde bulunanları yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını (İslâm’ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat ettiğini söyledikten sonra şöyle demiştir: “İşte bu durumda Kur’ân Ebû Bekir Ömer ve Osmân radiyallâhu anhum’un imanlarına yine onlarla birlikte yeryüzüne sahip ve hakim olunan dinin yerleşip korunduğu ve güven ortamının tam olarak sağlandığı bir zamanda yaşayanların imanlarına delalet etmektedir. Yine yeryüzüne sahip ve hakim olunan dinin yerleşip korunduğu ve güven ortamının tam olarak sağlandığı bir zamanda yaşayanlarla Ali Talha ez-Zübeyr b. el-‘Avvâm Ebû Mûsâ el-Eş‘arî Muâviye ve Amr b. el-‘Âs radiyallâhu anhum gibi fitne zamanını idrak edenler de bu âyetin kapsamına girmektedirler. Çünkü onlar da yeryüzüne sahip ve hakim kılınmışlar din onlar için yerleşip korunmuş ve güven ortamı onlar için tam olarak sağlanmıştır.”[61]

  Zehebî şöyle demektedir: “Muâviye b. Ebî Süfyân. Tam adı Muâviye b. Sahr b. Harb b. Ümeyye b. Abdişems b. Abdümenâf b. Kusayy b. Kilâb. Müminlerin emiri İslam hükümdarı. Künyesi Ebû Abdirrahmân el-Kureşî el-Emevî el-Mekkî’dir. Annesi Hind binti ‘Utbe b. Rebî‘a b. Abdişems b. Abdimenâf b. Kusayy’dir. Muâviye radiyallâhu anh’ın babasından önce kaza umresi sırasında müslüman olduğu ve babasından korktuğundan dolayı Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in yanına gitmeden Mekke’de kaldığı söylenmiştir. Müslüman olduğu ancak Mekke’nin fethi günü açığa çıkmıştır. … İbn Ebi’d-Dünyâ ve başkaları Muâviye radiyallâhu anh’ın uzun boylu beyaz tenli güzel görünümlü olduğunu güldüğü zaman üst dudağının çekildiği ve saçlarına kına sürüldüğünü bildirmişlerdir.”[62]

  Yine şöyle demektedir: “Muâviye radiyallâhu anh’ın faziletini göstermesi bakımından Ömer radiyallâhu anh’ın hemen peşinden de Osmân radiyallâhu anh’ın O’nu sınır boyuna vali olarak ataması yine Muâviye radiyallâhu anh idarecesi olduğu bölgeyi zabtu rabt altına alması işleri eksiksiz bir şekilde tastamam yürütmesi ve her ne kadar bazıları bir kereye mahsus sıkıntı çekseler de insanları cömertliği ve yumuşak huyuyla razı etmesi sana yeter de artar bile. Yönetim işte bunun gibi olsun. Her ne kadarRasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’indiğer sahâbîleri ondan çok daha üstün çok daha hayırlı ve salih idiler ise debu adam mükemmel aklı öne çıkan yumuşak huyu geniş gönlü muhteşem dehası ve güçlü (isabetli) görüşü sayesinde âleme liderlik etmiş ve âlemi yönetmiştir. Bunun yanında bazı kötü işleri ve hataları da olmuştur. Hesaba çekecek olan yalnız Allah’tır. Muâviye radiyallâhu anh yönetimi altındakilere kendini sevdirmesini biliyordu. Yirmi yıl kadar Şâm valiliği sonrada yirmi yıl süreyle halifelik yapmıştır. Bu süre zarfında devleti içinde ona karşı ayaklanan hiç kimse olmamıştır. Aksine değişik milletler ona yanaşmış Arapları ve Arap olmayanları da yönetimi altına almıştı. Mekke Medine Mısır Şâm (Suriye) Irak Horasan Fars Cezîre Yemen Mağrib (Kuzey Afrika) ve daha başka ülkeler onun yönetimi altında kalmıştır.”[63]

  Başka bir yerde ise şöyle demiştir: “Muâviye radiyallâhu anh adaletleri zulümlerine galip gelmiş hükümdarların en hayırlılarındandır. Bunun yanında hatalardan da ber’i değildir. Allah onu affeder.”[64]

  İbn Kesîr ise şöyle demektedir: “İşte bu olaylardan sonra yönetim tamamen Muâviye radiyallâhu anh’ın eline geçti ve bütün halk hicretin 41. senesinde Muâviye radiyallâhu anh’a bey’at etti. Hicrî 41. seneden Muâviye radiyallâhu anh’ın vefat senesi olan hicrî 60. seneye kadar yönetim müstakil olarak Muâviye radiyallâhu anh’ın elinde kaldı. Bu dönemde cihad düşman topraklarında bütün hızıyla sürdü Allah’ın kelimesi yüceltildi. Çevre ülkelerin hepsinden Muâviye radiyallâhu anh’e ganimetler yağıyordu. Müslümanlar onun yönetiminde rahat ve adalet içinde barışık ve afiyette yaşıyorlardı.”[65]

  Yine şöyle demektedir: “Muâviye radiyallâhu anh yumuşak huylu ağır başlı ve insanlar arasında sözüne uyulan bir efendi ve liderdi. Yine cömert adaletli ve zeki bir kimse idi.”[66]

  Başka bir yerde ise şöyle demiştir: “Muâviye radiyallâhu anh sîreti (yaşantısı) güzel çokça bağışlayıcı fazla affedici ve insanların ayıplarını çokça örten biriydi. Allah-u Teâlâ ona rahmet etsin.”[67]

  İbn Kesîr “Kim zulmedilerek öldürülürse; gerçekten Biz onun velisine bir hak tanımışızdır.” (İsrâ 17/33) âyetinin tefsiri hakkında ise şunları söylemektedir:“Kâtile karşı ona bir yetki vermişizdir. O muhayyerdir. İsterse kısas yaparak kâtili öldürür isterse diyet karşılığı isterse karşılıksız kâtili öldürmekten vazgeçer. Sünnet-i Seniyye’de böyle sabit olmuştur. Derin denizler gibi olan İmâm İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ bu âyet-i kerîme’nin umûmi hükmünden Muâviye radiyallâhu anh’ın saltanata yetkili olduğu neticesini çıkarmıştır. Onun ileride hükümdar olacağını belirtmiştir. Çünkü O Osmân radiyallâhu anh’ın velisiydi. Osmân da zulmen öldürülmüş olduğundan Muâviye radiyallâhu anh Ali radiyallâhu anh’den Osmân’ın kâtillerinin kısas yapılmak üzere kendilerine teslim edilmelerini istiyordu. Muâviye radiyallâhu anh Emevî idi. Ali radiyallâhu anh de imkân bulup böyle yapmak için işi zamana bırakıyordu. Ali radiyallâhu anh Muâviye radiyallâhu anh’den Şam’ı kendisine teslim etmesini istemişti. Muâviye de Osmân’ın kâtilleri kendisine teslim edilinceye kadar Şam’ı Ali’ye teslim etmekten kaçınmıştı. Bunun için Muâviye ve Şam halkı da Ali’ye biat etmemişlerdi. Nihâyet uzun hadiselerden sonra Muâviye radiyallâhu anh güç kazanıp İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ’nın dediği ve bu âyetten çıkardığı gibi idâreyi eline aldı. Bu da hayret edilecek bir iştir. Taberâni el-Mu’cemu’l-Kebîr isimli eserinde[68] bunu naklederek şöyle der : Bize Yahyâ İbn Abdülbâkî… Zehdem el-Cermî’den nakletti ki; o şöyle demiş: Biz İbn Abbâs’ın gece meclisindeydik. Dedi ki : Ben size bir hadîs nakledeceğim ki bu ne gizlidir ne de açıktır. Bu adam -Osmân’ı kasdediyor- hakkında olanlar olunca ben Ali’ye şöyle dedim : Köşeye çekil. Eğer bir delikte bulunacak olursan çıkarılıncaya kadar ta’kîb edilirsin. Ali bana isyân etti. Allah’a yemîn ederim ki; Muâviye sizin üzerinizde muhakkak emîr olacaktır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyuruyor : “Kim zulmedilerek öldürülürse; gerçekten Biz onun velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmede aşırı gitmesin.” (İsrâ 17/33)”[69]

  İbn Ebi’l-‘İzz el-Hanefî şöyle demiştir: “Müslümanların krallarının ilki Muâviye radiyallâhu anh’dir. O müslümanların krallarının en hayırlısıdır.[70]

  İbn Haldûn şöyle demiştir: “Muâviye radiyallâhu anh’ın devleti ve kendisi hakkındaki haberlerin kendinden önceki halifelerin devletlerine ve onlar hakkındaki haberlere katılması gerekmekteydi. Çünkü O fazilet adalet ve sahâbîlikte bu halifelerin peşisıra gelmektedir. Bu konuyu ‘Halifelik benden sonra otuz yıldır.”[71] hadisi ile değerlendirmek doğru olmaz. Bu hadis sahih değildir. Hak olan Muâviye radiyallâhu anh’ın bu halifeler arasında sayılmasıdır.”[72]

  Molla Aliyyu’l-Kârî şöyle demiştir: “Muâviye radiyallâhu anh’e gelince O adalet ve fazilet sahibi kimselerden ve seçkin sahâbîlerdendir.”[73]

  [1] Bacısı Ümmü Habîbe radiyallâhu anhâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in mübarek eşleri böylelikle de müminlerin annesi olduğu için Muâviye radiyallâhu anh’a neseben değil hürmeten ve kadren “müminlerin dayısı” ismi verilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (4/369-376); Zehebî el-Müntekâ min Minhâci’l-İ’tidâl (s. 257-258 terc. s. 172-173); İbn Hacer el-Heytemî Tathîru’l-Cinân (s. 17 18); Abdullah el-Guneymân Muhtasaru Minhâci’s-Sünne (1/292-295).
  [2] Tahrîci ileride gelecek. Bkz. 303 nolu dipnot.
  [3] Tahrîci ileride gelecek. Bkz. 310 nolu dipnot.
  [4] Bkz. Buhârî (No: 2924).
  [5] Bkz. İbn Hacer Fethu’l-Bârî (6/120).
  [6] Bkz. Taberî Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk (3/264-265); İbnu’l-Esîr el-Kâmil fi’t-Târîh (3/373 terc. 4/16). Ay. bkz. Dr. Hâlid b. Muhammed el-Ğays Merviyyâtü Hilâfeti Muâviye fî Târîhi’t-Taberî (s. 83).
  [7] Bkz. el-Belâzurî Ensâbu’l-Eşrâf (2/128); İbn Abdilberr el-İstî‘âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb (3/471); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/114 115);İbnu’l-Esîr Üsdü’l-Ğâbe (5/202); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/134);Târîhu’l-İslâm (2/343);İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/417 terc. 8/212); İbn Hacer el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe (6/121); Suyûtî Târîhu’l-Hulefâ’ (s. 172).
  [8] Bkz. el-Belâzurî Ensâbu’l-Eşrâf (4/147); Taberî Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk (3/265). Eser ayrıca buna yakın bir lafızla Abdülazîz b. Bahr’ın şeyhinden rivâyet edilmiştir. Bu rivâyet eiçin bkz. İbn Abdilberr el-İstî‘âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb (3/471-472); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/112); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/133); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/415-416 416 terc. 8/210-211 211). Ay. bkz. Dr. Hâlid b. Muhammed el-Ğays Merviyyâtü Hilâfeti Muâviye fî Târîhi’t-Taberî (s. 84).
  [9] Bkz. İbn Ebî Şeybe el-Musannef” (No: 37843); Abdullah b. Ahmed es-Sünne (No: 1283); Ebû Nu‘aym Ma’rifetü’s-Sahâbe (5/2497); Beyhakî Delâilü’n-Nübüvve (6/466); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/61 151 151-152 152); İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (6/209); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/144); Târîhu’l-İslâm (2/343); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (9/233 terc. 6/312); (11/430 terc. 8/221); Suyûtî el-Hasâisu’l-Kübrâ (2/172 209); Alî el-Hindî Kenzu’l-‘Ummâl (No: 31704 31712). el-Lâlekâî bu rivâyeti “Muâviye’nin yönetimini çirkin görmeyin.” lafzıyla Şa’bî kanalıyla Hasan radiyallâhu anh’den rivâyet etmiştir. Bkz. Şerhu Usûli İ’tikâdi Ehl’s-Sünne (No: 2800).
  [10] Bkz. İbn Ebî ‘Âsım el-Âhâd ve’l-Mesânî (s. 99); Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 678-680); el-Harâitî el-Müntehab min Mekârimi’l-Ahlâk (No: 264); Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr (12/No: 13432); el-Mu’cemu’l-Evsat (No: 6759); el-Lâlekâî Şerhu Usûli İ’tikâdi Ehli’s-Sünne (No: 2781); Ebû Nu‘aym Ma’rifetü’s-Sahâbe (5/2497); İbn Abdilberr el-İstî‘âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb (3/472); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/61 173 174); İbnu’l-Esîr Üsdü’l-Ğâbe (5/202). Eser sahihtir. Bkz. İbn Teymiyye Mecmû‘u’l-Fetâvâ (17/227); Minhâcu’s-Sünne (4/444); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/152-153); Târîhu’l-İslâm (2/344);İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/438 terc. 8/226); Heysemî Mecma‘u’z-Zevâid (9/357); İbn Hacer Fethu’l-Bârî (7/125); Molla Aliyyu’l-Kârî Mirkâtü’l-Mefâtîh (11/389 6259 nolu hadisin şerhi); Muhibbuddîn el-Hatîb Ebû Bekr İbnu’l-‘Arabî’nin el-‘Avâsım mine’l-Kavâsım Kitabının Tahkiki (s. 138 1 nolu dipnot).Ebû Bekr el-Hallâl rahimehullâh es-Sünne (No: 680) adlı kitabında bu eseri Cebele b. Sühaym’dan sahih bir senedle şu lafızla tahrîc etmiştir: Cebele b. Sühaym İbn Ömer’i şöyle söylerken işittim demiştir: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra Muâviye’den daha iyi idareci görmedim.” “Baban bile mi?” denildiğinde “Babam Ömer radiyallâhu anh Muâviye’den daha hayırlıdır. Ama Muâviye ondan daha iyi idarecidir.” İmâm Ahmed “daha iyi idareci” ifadesini “daha eli açık” olarak tefsir etmiştir. Bu hususu ed-Dûrî İmâm Ahmed’in bazı ashâbından nakletmiştir. Ay. bkz. Ebû Bekr el-Hallâl Kitâbu’s-Sünne (s. 441-443; No: 678 679 681).
  [11] Bkz. İbn Abdilberr el-İstî‘âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb (3/472); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/173 174); İbnu’l-Esîr Üsdü’l-Ğâbe (5/202). İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/438 terc. 8/226).
  [12] Bkz. İbn Ebî ‘Âsım el-Âhâd ve’l-Mesânî (s. 98); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/162-163 163); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/436-437 terc. 8/225); Zehebî Târîhu’l-İslâm (2/344).
  [13] Bkz. Abdürrezzâk el-Musannef (No: 20985); Buhârî et-Târîhu’l-Kebîr (7/327 No:1405 diğer baskıda No: 7/203-204 No: 10743); Taberî Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk (4/269); Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 677); Ebû Nu‘aym Ma’rifetü’s-Sahâbe (5/2497); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/61 174 175). Eser sahihtir. Bkz. İbnu’l-Esîr en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs (1/395-396); İbnu’l-Esîr el-Kâmil fi’t-Târîh (3/374 terc. 4/18); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/153); Târîhu’l-İslâm (2/344); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/439 terc. 8/226); İbn Hacer el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe (6/121).
  [14] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/187);(63/209).
  [15] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/197); İbn Manzûr Muhtasaru Târîhi (Medîneti) Dımaşk (25/67-68).
  [16] Bkz. el-Belâzûrî Ensâbu’l-Eşrâf (2/92); İbn Abdirabbih el-‘İkdu’l-Ferîd (4/361-362); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (65/403-404 404); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/642 terc. 8/372).
  [17] Bkz. Buhârî (No: 3765).
  [18] Bkz. Buhârî (No: 3764).
  [19] Bkz. Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr [bkz. Heysemî Mecma‘u’z-Zevâid (9/357)]; Müsnedü’ş-Şâmiyyîn (No: 282 283); Ebû Nu‘aym Hilyetü’l-Evliyâ’ (3/485); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/135). Heysemî eser hakkında şöyle demiştir: “Eseri Taberânî rivâyet etmiş olup ricâli Kays b. el-Hâris el-Mezhıcî dışında Sahîh’in ricâlidir. Bu zat ise sikadır.” Bkz. Heysemî Mecma‘u’z-Zevâid (9/357).
  [20] Bkz. İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (6/235).
  [21] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/185 185-186); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/442 terc. 8/228).
  [22] Bkz. el-Belâzurî Ensâbu’l-Eşrâf (5/53); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/160-161); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/150); Târîhu’l-İslâm (2/344); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/435 terc. 8/224).
  [23] Beyhakî Delâilü’n-Nübüvve (6/466);İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/217); İbn Manzûr Muhtasaru Târîhi (Medîneti) Dımaşk (25/79); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (9/233 terc. 6/312); Suyûtî el-Hasâisu’l-Kübrâ (1/210).
  [24] Bkz. Tirmizî (No: 3843); Buhârî et-Târîhu’l-Kebîr (7/328 No: 1405 diğer baskıda 7/204 No: 10743 );Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/126); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/408 terc. 8/207). el-Elbânî eser hakkında “öncesiyle birlikte sahih” demiştir. Sahîhu Süneni’t-Tirmizî (No: 3843).
  [25] Bkz.Âcurrî eş-Şerî‘a (thk. Müessesetü’r-Reyyân No: 1955); Ebu’l-Kâsım el-Esbehânî el-Hucce (2/377); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/207); İbn Hallikân Vefayâtü’l-A’yân (3/33). Ay. bkz. İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (6/227); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/449 terc. 8/233); İbn Hacer el-Heytemî es-Savâ‘iku’l-Muhrika (s. 321 terc. s. 456); Tathîru’l-Cinân (s. 13); el-Fetâva’l-Hadîsiyye (1/716 Matlab fî Kavli İbni’l-Mübârek); Şihâbuddîn el-Âlûsî Rûhu’l-Me‘ânî (28/139 Cuma Suresi 3 nolu âyetin tefsiri).
  [26] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/207); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/449 terc. 8/233); İbn Hacer el-Heytemî Tathîru’l-Cinân (s. 13).
  [27] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/208-209); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/449 terc. 8/233).
  [28] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/211); İbn Teymiyye es-Sârimu’l-Meslûl (s. 469);İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/450-451 terc. 8/233).
  [29] Hadisin “Ashâbım ve dünürlerimi bana bırakın (onlara sataşmayın)” bölümü sahih yollardan gelmemiştir. Bkz. Ebû Nu‘aym Zikru Ahbâri Esbehân (1/175 “ve dünürlerimi” lafzı olmadan); Deylemî Müsnedü’l-Firdevs (No: 3034); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/104) Enes b. Mâlik radiyallâhu anh’den. Zehebî Münâvî ve el-Elbânî bu lafzı zayıf görmüşlerdir. Bkz. Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/131); Feyzu’l-Kadîr (3/710 No: 4223); et-Teysîr (3/471-472 No: 4223); Silsiletü’l-Ehâdîsi’d-Da‘îfe (No: 3601); Da‘îfu’l-Câmi‘i’s-Sağîr (No: 2983). Hadisin “Ashâbımı bana bırakın.” lafzı ise Enes b. Mâlik radiyallâhu anh’den sahih yollardan gelmiştir. Bkz. Ahmed (3/266 thk. Şuayb el-Arnavût No: 13812); Nesâî es-Sünenü’l-Kübrâ (No: 10877); ‘Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle (No: 1104); Ebû Nu‘aym Zikru Ahbâri Esbehân (1/175); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (35/271); Ziyâ’ el-Makdisî el-Ehâdîsu’l-Muhtâre (6/66 No: 2046). Heysemî Suyûtî Münâvî ve el-Elbânî bu lafzı sahih görmüşlerdir. Bkz. Mecma‘u’z-Zevâid (10/15); el-Câmi‘u’s-Sağîr (s. 257 No: 4222); Feyzu’l-Kadîr (3/709-710 No: 4222); et-Teysîr (3/471 No: 4222); Silsiletü’l-Ehâdîsi’s-Sahîha (No: 1923); Sahîhu’l-Câmi‘i’s-Sağîr (No: 3386). Hadisin “Kim ashâbıma söverse Allah’ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun.” lafzı ise İbn Abbâs radiyallâhu anhumâ’dan sahih yollardan gelmiştir. Tahrîci ileride gelecek. Bkz. 222 nolu dipnot.
  [30] Bkz. Âcurrî eş-Şerî‘a (thk. Müessesetü’r-Reyyân No: 1956); el-Lâlekâî Şerhu Usûli İ’tikâdi Ehli’s-Sünne (No: 2785); el-Hatîb el-Bağdâdî Târîhu Bağdâd (1/209); Cevrekânî (Cevzekânî) el-Ebâtîl ve’l-Menâkîr (No: 184); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/208). Eser sahihtir. Bkz. Cevrekânî (Cevzekânî) el-Ebâtîl ve’l-Menâkîr (s. 112 No: 184); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/450 terc. 8/233).
  [31] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 664). Sahih bir isnâd ile. Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne Tahkiki (2/435 9 nolu dipnot).
  [32] Bkz. Âcurrî eş-Şerî‘a (No: 1954); İbn Abdilberr Câmi‘u Beyâni’l-‘İlmi ve Fadlih (No: 2319). İbn Abdilberr’in lafzı şöyledir: “Biz Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbı ile hiç kimseyi bir tutmayız”.
  [33] Tahrîci ileride gelecek. Bkz. 189 ve 190 nolu dipnotlar.
  [34] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 660). Sahih bir isnâd ile. Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne Tahkiki (2/434 6 nolu dipnot).
  [35] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 683). Aynı rivâyeti İbn Asâkir ve ondan rivâyetle İbn Kesîr şöyle rivâyet etmişlerdir. İbn Şihâb ez-Zührî dedi ki: “Muâviye radiyallâhu anh yönetime geçtikten sonra iki yıl boyunca Ömer radiyallâhu anh gibi adaletle hükmetti. Bu yönetimi hiç bozmadı. Ancak daha sonra Ömer’in yönetim tarzından uzaklaştı.” Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/150); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/430 terc. 8/220).
  [36] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 669); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/172); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/438 terc. 8/225). Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr (19/No: 691) bu sözün aynısını A’meş’den rivâyet etmiştir. Heysemî A’meş’den gelen bu rivâyetin isnâdının zayıf olduğunu söylemektedir. Bkz. Mecma‘u’z-Zevâid (9/357). Ay. bkz. İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (6/233).
  [37] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 668); İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (6/232-233).
  [38] Bkz. Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr (19/No: 691). Heysemî bu rivâyetin isnâdının zayıf olduğunu söylemektedir. Bkz. Mecma‘u’z-Zevâid (9/357).
  [39] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 667); İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (6/233).
  [40] Bkz. el-Hatîb el-Bağdâdî Târîhu Bağdâd (1/209); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/209); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/450 terc. 8/233).
  [41] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/207); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/449 terc. 8/232-233).
  [42] Bkz. el-Lâlekâî Şerhu Usûli İ’tikâdi Ehl’s-Sünne (No: 2359); Ebu’l-Kâsım el-Esbehânî el-Hucce fî Beyâni’l-Mehacce (2/371 No: 367); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/209); İbnu’l-Cevzî Menâkıbu’l-İmâm Ahmed b. Hanbel (s. 209); İbn Teymiyye es-Sârimu’l-Meslûl (s. 469);İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/450 terc. 8/233).
  [43] Bkz. Ahmed (4/323 332 thk. Şuayb el-Arnavût No: 18907 18930); Fadâilu’s-Sahâbe (No: 1333 1347); Ebû Ya’lâ el-Müsned [bkz. İbn Hacer el-Metâlibu’l-‘Âliye (4/67 No: 3980)]; Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 655); Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr (20/No: 33 el-Misver b. Mahreme’nin kızı Ümmü Bekr’den mürsel olarak); Hâkim el-Müstedrek (3/158 thk. ‘Atâ’ No: 4747 thk. ‘Allûş No: 4801); Beyhakî es-Sünenü’l-Kübrâ (7/64); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (58/159) el-Misver b. Mahreme radiyallâhu anh’den merfû’ olarak. İbn Kesîr Heysemî ve el-Elbânî hadisin sahih olduğunu söylemektedirler. Bkz. el-Fusûl fî Sîreti’r-Rasûl (s. 507-509); Mecma‘u’z-Zevâid (9/203); Silsiletü’l-Ehâdîsi’s-Sahîha (No: 1995).
  [44] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 654); İbn Teymiyye es-Sârimu’l-Meslûl (s. 469);Sahih bir isnâd ile. Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne Tahkiki (2/432 3 nolu dipnot).
  [45] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/210); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/450 terc. 8/233).
  [46] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 659). Eserin isnâdı sahihtir. Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne Tahkiki (2/434 4 nolu dipnot).
  [47] Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne (No: 693). Sahih bir isnâd ile. Bkz. Ebû Bekr el-Hallâl es-Sünne Tahkiki (2/448 1 nolu dipnot).
  [48] Bkz. Abdürrezzâk el-Musannef (No: 20717); el-Belâzurî Ensâbu’l-Eşrâf (4/47); İbn Abdilberr el-İstî‘âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb (3/474-475); el-Hatîb el-Bağdâdî Târîhu Bağdâd (1/208-209); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/161 161-162); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/435-436 terc. 8/224); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/151); Târîhu’l-İslâm (2/466). Şuayb el-Arnavût eserin isnadındaki râvilerin güvenilir râviler olduğunu söylemektedir. Bkz. Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ Tahkiki (3/151 2 nolu dipnot).
  [49] Bkz. el-Belâzurî Ensâbu’l-Eşrâf (2/96); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/177); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/439 terc. 8/226).
  [50] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/178); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/439 terc. 8/226).
  [51] Bkz. Taberî Târîhu’l-Ümem ve’l-Mulûk (3/269). Buna benzer rivâyetler için bkz. Buhârî et-Târîhu’l-Kebîr (7/175 No: 785 diğer baskıda 7/65 No: 10123); Fesevî el-Ma’rife ve’t-Târîh (1/244); İbn Ebî ‘Âsım el-Âhâd ve’l-Mesânî (s. 98); İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (19/182-183); (49/247); (59/178); Mizzî Tehzîbu’l-Kemâl (23/474); Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/73-74 153); Târîhu’l-İslâm (2/268 345 449);İbn Hacer el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe (5/394 No: 7291 ); Tehzîbu’t-Tehzîb (8/301 No: 5726); Suyûtî Târîhu’l-Hulefâ’ (s. 172 175).
  [52] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/179); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/440 terc. 8/226).
  [53] Bkz. İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/183); İbn Kesîr el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/441 terc. 8/227).
  [54] Bkz. İbn Kudâme Lüm‘atü’l-İ’tikâd’ (s. 155 No: 89).
  [55] Bkz. İbnu’l-‘Arabî el-‘Avâsım mine’l-Kavâsım (s. 137-138).
  [56] Bkz. İbnu’l-‘Arabî el-‘Avâsım mine’l-Kavâsım (s .60).
  [57] Hadis değişik lafızlarla muhtelif sahâbîlerden rivâyet edilmiş olup mana itibariyle sahihtir. Bkz. İbn Hacer el-Heytemî Tathîru’l-Cinân (s. 19); el-Elbânî Silsiletü’l-Ehâdîsi’s-Sahîha (No: 5); Silsiletü’l-Ehâdîsi’d-Da‘îfe (7/56 No. 3055); Da‘îfu’l-Câmi‘i’s-Sağîr (No: 1578); Mişkâtü’l-Mesâbîh Tahkiki (No: 5375).
  [58] Bkz. İbn Teymiyye Mecmû‘u’l-Fetâvâ (4/478 terc. 4/386).
  [59] Bkz. İbn Teymiyye Mecmû‘u’l-Fetâvâ (4/472 terc. 4/382).
  [60] Bkz. İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (6/232-233).
  [61] Bkz. İbn Teymiyye Minhâcu’s-Sünne (2/36-37).
  [62] Bkz. Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/119-120).
  [63] Bkz. Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/132-133).
  [64] Bkz. Zehebî Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/159).
  [65] Bkz. el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/400 terc. 8/204-205).
  [66] Bkz. el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/397 terc. 8/203).
  [67] Bkz. el-Bidâye ve’n-Nihâye (11/419 terc. 8/212-213).
  [68] Bkz. Taberânî el-Mu’cemu’k-Kebîr (10/No: 10613) ve İbn Asâkir Târîhu (Medîneti) Dımaşk (59/125). Heysemî hadis hakkında: “Hadisi Taberânî rivâyet etmiş olup isnâdında (haklarında bir şey bilmediğim) râviler vardır.” demiştir. Bkz. Mecma‘u-Zevâid (7/236). Ay. bkz. Ahmed b. Hacer el-Heytemî Tathîru’l-Cinân ve’l-Lisân ‘ani’l-Hutûri ve’t-Tefevvuhi bi Selbi Muâviye b. Ebî Süfyân (s. 68). Taberânî kanalından hadisi zikreden Zehebî ve İbn Kesîr sadece hadisi zikretmekle yetinmişler hakkında hiçbir şey söylememişlerdir. Bkz. Siyerü A’lâmi’n-Nübelâ’ (3/139); Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm (3/42 terc. 9/4730-4731).
  [69] Bkz. İbn Kesîr Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm (3/42 terc. 9/4730-4731).
  [70] Bkz. İbn Ebi’l-‘İzz el-Hanefî Şerhu’l-‘Akîdeti’t-Tahâviyye (s. 483 terc. s. 529).
  [71] Hadis sahihtir. Bkz. Ahmed (5/220 221 thk. Şuayb el-Arnavût No: 21919 21923); Ebû Dâvûd (No: 4646 4647); Tirmizî (No: 2226); Nesâî es-Sünenü’l-Kübrâ (No: 8099); İbn Hibbân (Mevâridu’z-Zam’ân No: 1534 1535); (el-İhsân No: 6657 6943). el-Elbânî hadisin sahih olduğunu söylemektedir. Bkz. Silsiletü’l-Ehâdîsi’s-Sahîha (No: 459); Sahîhu’l-Câmi‘i’s-Sağîr (No: 3257 3341).
  [72] Bkz. İbn Haldûn Târîhu İbn Haldûn (1/970).
  [73] Bkz. Molla Aliyyu’l-Kârî Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh (11/151).
  Bir rüyaydın ama güzeldi güzeldin özelsin..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş