Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Müslümanlar’ın bir araya geldikleri topluluk halinde bulundukları yerlerden biri de camidir. Bilindiği gibi dinimiz cemaatle namaz kılmayı teşvik etmiş bunu birlik ve beraberliğin sembolü olarak görmüştür. Hz. Peygamber’in bu konuda pek çok hadis-i şerifi vardır. Bu Hadislerden birinde: "Cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan yirmiyedi derece daha faziletlidir" (Müslim mesacid 42) buyurmuştur.

Rahmet birlik ve kardeşlik gibi toplum hayatını güçlendiren manevi unsurların bulunduğu cemaate ve bu cemaatin toplandığı yer olan camiye giderken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar cami ve cemaat adabı dediğimiz bazı dini-ahlaki esaslardır.
1. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyerek gidin yiyin için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez" (Araf/31) Öyleyse cami ve mescitlere giderkenher şeyden önce kıyafetimize dikkat etmeli ve mümkünse yeni ama mutlaka temiz bir elbise giymeliyiz. Bu konuda en çok dikkat edilecek şey çorap temizliği olmalıdır. Sıcak yaz günlerinde ayakları terleyen Müslümanlar camiye gittiklerinde hiç olmazsa çoraplarını çıkarıp ayakkabılarının içine koymak suretiyle Müslüman kardeşlerinin rahatsız olmalarını önlemelidirler.

2. Hz. Peygamber "Sarımsak veya soğan yiyen kimse bizden ve mescitlerimizden uzak olsun evinde otursun" (Buhari edeb76) buyuruyor. Aslında soğan ve sarımsak helal ve faydalı yiyeceklerdir. Fakat kokuları kimsenin hoşuna gitmez. Bu sebeple Peygamberimiz bu fena koku ile mescitlerde Müslümanlar’ın rahatsız edilmelerini istememiştir. Konuyu bu kadar dar çerçevede ele almak da doğru değildir. Müslümanlar’ın pis kokularla rahatsız edilmemeleri esas olduğuna göre sigara ve ter kokusu gibi hoşa gitmeyen kokuları üstlerinde bulunduranların Resulullah’ın bu ikazını nazar-ı itibara almaları gerekir. Aksine camiye giderken güzel kokular sürünmek ise teşvik edilmiştir.
3. Camiye ağır adımlarla vakar ve sükunet içinde gitmeli ve içeriye sağ adımla "eüzü besmele" çekerek girmelidir. Ayakkabılar dışarıda elden geldiğince temizlenmeli içeride de tabanları birbirine gelecek şekilde tutularak ayakkabılığa konulmalıdır.
4. Ön safta namaz kılmanın daha sevaplı olduğunu her Müslüman bilir. Yalnız camiye geç gelenlerin cemaati yara yara ön safa geçmeye çalışmaları cami adabına uymaz. Ayrıca saflar düz ve sık olmalıdır.
5. Camide herkes eşittir. Allah’ın huzurunda hiç kimsenin bir başkasına üstünlüğü yoktur. Kimse diğerine göre imtiyazlı değildir. Ancak imamın arkasında namaza duranların Kur’an’ın tamamını veya bir kısmını ezberlemiş dini bilgileri iyi olan kimseler olması yine cami adabındandır. Bunun sebebi imam yanıldığında hatasını düzeltmek veya herhangi bir sebeple imam namaza devam edemezse namazın kalan kısmını kıldırmaktır.
6. Kadınlar ve çocuklar da camiye gidip namaz kılabilirler. Yalnız bunlar erkeklerin arasına karışmamalı en arkada ayrı bir saf oluşturarak namaz kılmalıdırlar.
7. Cami ve mescitler Allah’ın evleridir. Oraya bu şuur ile girilmeli içeride gürültü yapılmamalı boş ve faydasız şeyler konuşulmamalı sessizce oturup vaaz ve Kur’an dinlenmelidir.
8. Camiden Allah Teala’nın huzurundan kaçıyormuş gibi itişip kakışarak dışarı çıkmak ayakkabıları başkalarının üstüne başına sürmek hiç de hoş olmayan davranışlardır. Burada da İslami nezaket bize rehber olmalıdır.