Namazla İlgili Şiirler
Namaz Şiirleri

Namaz İle İlgili Şiirler

Namaz
Namaz öğretir saygıyı
Namaz giderir kaygıyı
Namaz yüceltir duyguyu
Namaz kılmak erdemdir.

Namaz rabbe aracı
Namaz mümin miracı
Namaz dinin tacı
Namaz kılmak erdemdir.

Kılanda bulursun haz
Kılmayanda huzur az
Tevbe deyip hemen tez
Namaz kılmak erdemdir.

Namaz hükmün gereği
Namaz dinin direği
Namaz canın ereği
Namaz kılmak erdemdir.

Namaz büyük sevaptır
Namaz Cennete anahtır
Namaz kılmamak günahtır
Namaz kılmak erdemdir.

Kılmayandan kul olmaz
Kılan yolda kalmaz
Beş vakitin bilmeyen
Halk dilinde beynamaz.

İhsan Baştürk


NAMAZ

Namaz gafletten uyanıştır
Namaz insanca bakıştır
Namaz zulme haykırıştır


Namaz ezan’a kaçıştır
Namaz tekbir’e dalıştır
Namaz nefsini yıkıştır


Namaz cehaleti aşma
Namaz cehaleti as’ma
Namaz cehaleti yak’madır

Lokman HAMİTOĞLU


Gözümün Nuru Namaz
Ezanların emeli
Dinimizin temeli
Seni sonsuz sevmeli
Gözümün nuru namaz

Müminlerin miracı
Gönüllerin ilacı
Sensiz yasamak acı
Gözümün nuru namaz

Kötülükten men eden
Affa ihsana neden
Hakk’a yol seccadeden
Gözümün nuru namaz

Kelamın Hak kelamı
Selamın Hak selamı
Yaşatırsın İslâmı
Gözümün nuru namaz

Kıyam kıraat sücut
Ef’al sıfat ve vücut
Yokluk varlık hep mevcut
Gözümün nuru namaz

Cami cuma cemaat
Makbul olur münacaat
Ol bendeye şefaat
Gözümün nuru namaz


Gelin Namaz Kılalım

Allah’ı zikir için
Gelin namaz kılalım
Lütfuna şükür için
Gelin namaz kılalım


Kalbi şeffaf çocuklar
Nurlu sedef çocuklar
Yüreği saf çocuklar
Gelin namaz kılalım


Günahtan saklar bizi
Saflar kucaklar bizi
Camiler bekler bizi
Gelin namaz kılalım


Çiçeklerle kuşlarla
Güldeki nakışlarla
İçli yakarışlarla
Gelin namaz kılalım


Tekbir alsın yürekler
Çiçek açsın dilekler
Gıpta etsin melekler
Gelin namaz kılalım