Adanmak! şiiri Mustafa cilasun

Aşk
Hak adına farktır
Hakikat nazarında sevdanın sadrıdır

Ruh
Ülviyet adına nazdır
Ahdine sadık kalan sessiz bir niyazdır

Kalp
Rabbin nazargahıdır
Ehliyet sahibi adına vuslatın şiarıdır

Akıl
Tahkik ettiren hardır
İstikamet için meraktır ve edeb-i ardır

Nefs
Yaratılmış bir muammadır
İrade bakımından azmettikçe uysaldır

Hak
İnsan için vaaddir
Sırat içinde var olan en baki cenahtır

Zeka
İzan ve farkettiren andır
Aklın sülbünden neşet eden imtihandır

Suç
Bekleyen bühtandır
İrade sahibi adına zafiyet olan zandır

Ölüm
Ruhun evveliyatıdır
Nefsin gam fermanıdıribret için ardır

Kan
Necis bir revadır
Hayatiyet adına haktıraşksız hardır

Can
Aşkın inşirahı için haktır
Kalbi olan için müddet-i nefes farkıdır

Kelam
Ruhun sedası gönlün nidasıdır
Şekliyeti reddeden anlamdır edebin sadrıdır


Mustafa CİLASUN