Katreler halinde naz gözlerimde sicimleşince şiiri

Ne yol biter ve nedense
hal ruhun ekseninden esin bekler
Vicdan sessizliğinde seyreder
kalbin dirliğinden aşkı diler

Hissiyat bin bir rengin
ihtişamıyla resimler çizer hazzı ister
Arz insan için tanzim edilen
en kutsi değer aşksız nefesler

Ne ağlamak çare oluyor
ve nede serzenişler hali solduruyor
Umut inancın şavkıyla her yanımı
kuşatıyor gönül yanıyor

Sazlar ne çalıyor
meramı kim hakkıyla anlıyor aşk sızlatıyor
Her nedense hasretin çilesi
elem veriyor mısraları yazdırıyor

Günler sarkıyor ömür
vaktin oluyor akıl hale bakıyor acıtıyor
Kalbim nefsimle bedelleşiyor
irade sancılar için hüzünleniyor

Ne yunusu ve ne de
okyanusu hakkıyla biliyor neleri bekliyor
Hayat bazen anlamını kaybediyor
ve ıssız sokaklar ne söylüyor

Ah gönlüm ne kadar
feryat etsen ne çıkar şuur olmazsa akar
Nitelik insana bakar
keyfiyet örfü anar ve mazi hicranla efkâr

Atimden zanlarım korkar
her bir yanım tuğyan içinde kim anlar
Parçalanmış cesetler
vefayı anar ağlamak kalbime kanla akar

Şairler İstanbul için
şiirler yazar Üsküdar melalli halimde nazar
Hasretim ne denizde var
ve ne de istikbalimde mezarlar bir kar

Merkez efendi bir başka
nazar dede efendiyi hakkıyla kim anar
Tamburi Cemil nidasıyla
sessizliğini tamburla bozar bir aşk var

İşte adımladığım
kaldırımlarda bir çilekeş necip fazıl hazzı sunar
Cemil Meriç içtenliğin ritimlerinde
ve tahkik şevkinde neleri yazar

Ah gönlüm ne sancılı
dalgalar var martıların çırpınışları aşkı anar
Artık halimden geriye ne kalmışsa
evet takatsizliğim hicran yaşar

Sanki saklambaç oynuyorum
körebe oyununu yazıya boyuyorum
Sinemin tellerinde güfteleşen
besteyi okuyorum ve aşk buluyorum

Göçmelerin ikliminde
manzaraları temaşa ediyor umudu anıyorum
Kime sığınıyorum evet gülü kokluyorum
özlemle mavera diyorum

İşte böyle çıktığım bakir
tepelerde nefes müddetiyle sırra yönelince
Ne keşkeler benimle ve nede
tesadüfler inancı halimde gönül senle

Mağfirete muhtaçlığım
katreler halinde naz gözlerimde sicimleşince
Niyazım tüm iklimlerin filizlerinde
tohum bereketin kadrinde rabbiyleMustafa CİLASUN