mevlid kandili ile ilgili şiirler


Efendimiz doğduğu gün

Putlar devrildi yüzüstü
Efendimiz doğduğu gün.
Yıkıldı tağutun büstü
Efendimiz doğduğu gün.

Hemen secdeye eğildi
Ben Peygamberim dedi
Sünnet edilmiş görüldü
Efendimiz doğduğu gün.

Kâinat nur ile doldu
Şeytanlar sararıp soldu
Çok garip olaylar oldu
Efendimiz doğduğu gün.

Kurumuştu Save gölü
Bin yıl yanan ateş söndü
Kâfirler şaşkına döndü
Efendimiz doğduğu gün.

Büyücüler âciz kaldı
Sihrini yapamaz oldu
Kisra’nın köşkü yıkıldı
Efendimiz doğduğu gün.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Şefaat ya Resulallah

Çok muhtacım sana geldim
Şefaat yâ Resulallah!
Kabahatim neyse bildim
Şefaat yâ Resulallah!

Günahkârım yüzüm kara
Atılırım belki nâra
Meğer senden ola çâre
Şefaat yâ Resulallah!

Sevgin her şeyden evlâdır
İlmin herkesten a’lâdır
Seni metheden Mevlâdır
Şefaat yâ Resulallah!

Seni nasıl över insan?
Meğer senden ola ihsân
İmdat eyle bize aman!
Şefaat yâ Resulallah!

Sensiz bana dünya zindan
İşim bozuk halim yaman
Meğer senden ola derman
Şefaat yâ Resulallah!

Işık saçtın şu cihana
Salât selam olsun sana
Ölü diri Müslümana
Şefaat yâ Resulallah!

Elbette çoktur isyanım
Hem âcizim hem noksanım
Fakat doğrudur imanım
Şefaat yâ Resulallah!

Cehennem kaynayıp taşa
Bilinmez ne gelir başa
Cihad eden arkadaşa
Şefaat yâ Resulallah!

Gözlerimden kalksın perde
Devasın sen bütün derde
Mümin olan her bir ferde
Şefaat yâ Resulallah!

Dendi şanına Levlâke
Yine dendi Âteynâke
Sensin şâhı Erselnâke
Şefaat yâ Resulallah!

Dinimizi yayanlara
Sünnetine uyanlara
Yoluna baş koyanlara
Şefaat yâ Resulallah!

Ümmetinin hakîrine
Şâkirine zâkirine
Zenginine fakirine
Şefaat yâ Resulallah!

Muhammed Hâdimî
(Rahmetullahi aleyh)