Başörtüm şiiri
Başörtüsü
Allahın kutsal emri örtünmek
Büşra Arslan MEÇİN


İffet-i Meryem'den kutlu emanet
Efkarı gönlümde hamuş başörtüm
Harabgah ruhuma inen sükunet
Mizan-ı mahşere fânus başörtüm

Modern tuzakların rahmet sayacı
Törpülenmiş hayatların ilacı
Metal bakışlara verirsin acı
Murdar gönüllere kâbus başörtüm

Nefsin tuzağına çekilen bir set
Şeytani arzuyu kırarsın elbet
Sen varken yaklaşmaz bana isaet
Nefs-i emmareme namus başörtüm

Bedbaht efkârların edep minhâcı
Hakka yakınlığın en has miracı
Hayat mihverimin daim ser tacı
Seni arayana kâmus başörtüm

Kime yar olduysan oldu bahtiyar
Edeb-i ruhumda oldun sevdiyar
Buz tutmuş gönlümde kor oldun ey yâr
Edep dergâhıma Yunus başörtüm