RESULULLAH'IN (sav) DUA İLE İLGİLİ SÖZLERİ

1- "Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."

2- "Kulun Rabbine en yakın olduğu hâl secde hâlidir. Onun için secdede duayı çoğaltın."

3- "Dua ettiğinde duasının kabul edilmesinde en ufak şüphe bulunmayan üç kişi vardır: Zulme uğrayan mazlumun duası misafirin duası ve babanın çocuğuna olan duası."

4- "Kim Müslüman kardeşinin arkasından dua ederse melekler dua eden kişi için de "Âmin! Aynısı sana da olsun!" derler.

RESULULLAH'IN (sav) DUALARI

1- Allahım! Beni hatalarımdan beyaz elbiseyi kirden temizler gibi temizle.

2- Allahım! Sen her şeyin sahibisin senden başka hiçbir ilah yok. Sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum. Kendime yazık ettim günahımı itiraf ediyorum. Tüm günahlarımı bağışla ki senden başka günahları bağışlayan yok. Beni ahlakın güzeline ilet! Ahlakın en güzeline ancak sen iletirsin. Ahlakın kötüsünden beni uzaklaştır. Ahlakın kötüsünden başkası değil ancak sen uzaklaştırırsın. Allahım! Önceden yaptıklarımı sonraya bıraktıklarımı içimde gizlediklerimi açığa vurduklarımı aşırı davranışlarımı ve benim hakkımda benden daha iyi bildiklerini benim için bağışla. Kalıcı olan sensin senden başka hiçbir ilah yok.

3- Allahım! Günahlarımın tümünü küçüğünü büyüğünü ilkini sonunu açığını gizlisini bağışla.

4- Allahım! Gazabından rızana cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Senin üzerinde övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen kendi büyük ve yüce zatını nasıl övdüysen şüphesiz ki öylesin.

5- Allahım! Beni esirge bana merhamet eyle bana hidayet et bana afiyet ver ve beni rızıklandır.

6- Allahım! Seni zikretmekte sana şükretmekte ve senin ibadetini iyi yapmakta bana yardım et.
7- Allahım! Kalblerimizi hayır üzere kaynaştır aramızı bul bizi kurtuluş yollarına ilet ve bizi karanlıklardan kurtarıp nura kavuştur. Açık gizli tüm hayasızlıklardan bizi uzaklaştır. Kulaklarımızı gözlerimizi kalblerimizi ve eşlerimizi bizim için mübarek eyle. Tevbelerimizi kabul eyle ki sen tevbeleri çokça kabul eden ve sınırsız merhamet edensin. Nimetine karşı bizi şükredenlerden kıl bize bolca verip nimetlerini tamamla.

8- Allahım! Yalnızken de insanlar içindeyken de senden yalnızca senden korkmayı dilerim. Rıza ve öfke hallerimde de senden ihlas kelimesini dilerim. Fakirlikte ve zenginlikte tutumlu olmayı dilerim. Senden bitmeyen nimeti isterim. Senden kazadan sonra rızayı isterim. Senden kesilmeyen göz aydınlığı isterim. Senden ölümden sonra güzel bir hayat dilerim. Cemâline bakmak ve sana kavuşmak lezzetini dilerim. Kimsenin zararına uğramamayı ve saptırıcı fitneye düşmemeyi dilerim. Bizi iman süsü ile süsle. Bizi doğruya eren ve doğru yolu gösterenlerden eyle.

9- Allahım! Kabir azabında Mesih-i Deccal fitnesinde hayatın ve ölümün fitnesinde ve günah işlemekten ve borca batmaktan sana sığınırım.

10- Allahım! Ahlakın kötüsünden işlerin kötüsünden ve arzuların kötüsünden sana sığınırım.

11- Allahım! Faydası olmayan namazdan sana sığınırım.

12- Allahım! Doğruyu bana ilham et. Beni nefsimin kötülüklerinden kurtar.

13- Ey kalbleri evirip çeviren! Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle.

14- Allahım! Acizlik tembellik korkaklık yaşlılık cimrilik ihtiyarlık ve kabir azabından sana sığınırım. Allahım! Nefsime takvasını ver ve onu temiz eyle. Onu yalnız sen temiz edersin. Onun koruyucusu ve efendisi sensin. Allahım! Fayda vermeyen ilimden korkmayan kalpten doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sığınırım.

15- Allah'ın adıyla! Allah'a tevekkül ettim. Allahım! Zillete düşmekten sapıklığa uğramaktan zulmetmekten zulme uğramaktan cahillikten hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırım.

16- Allahım! Biz senden Peygamberin Muhammed'in (sav) istediği hayrı dileriz. Peygamberin Muhammed (sav) sana hangi şerlerden sığınmış ise biz de o şerlerden sana sığınırız. Sen kendinden yardım dilenilensin. Varış yalnız sanadır. Kudret ve kuvvet ancak Allah iledir.