İslâm Kadın Alimelerinden Ve Ahlakcılarından Ümame Kızına izdivaç Yapacağı Zaman Şöyle Nasihatte Bulunmuştur:- Bak yavrum! Öğüt vermek yani bir insana hayırlı yolu göstermek eğer o kimsenin edebli ve terbiyeli olması ile veya büyük adam evladından olarak herkesin yanında makbul ve haysiyetli bulunmasıyla terkedilmiş olaydı ben de sana nasihat etmeye ihtiyaç görmezdim; lakin öyle olmayıp nasihat bilenin tekrar hatırına gelmesine bilmeyenin de yeniden öğrenip bilgi sahibi olmasına sebeb olacağından herkes hakkında faydalı ve lüzumludur.

Kızım! Bir kız ana ve babasının zenginliği halinde kocaya varmayacak olsaydı sen asla kocaya varmaya muhtaç olmazdın. lakin öyle değil erkekler bizim için yaratıldığı gibi biz de onlar için yaratılmışızdır.

Kızım! Sen artık büyüyüp yetişmiş olduğun yerden gezip yürüdüğün yuvadan çıkıp bilmediğin bir yuvaya girecek ve şimdiye kadar konuşup görüşmediğin bir hayat arkadaşı ile karşılaşacaksın! Sen ona tam bir sadakat göster ki o da sana olanca sevgisiyle bağlansın. Şimdi sana on tane nasihat vereceğim. Bunları iyice aklında tutar sırası geldikçe aynen takbik edersen güzelce geçinirsiniz aranız asla bozulmaz.

BİRİNCİSİ: Haline razı ol! Yani kocan yenilecek ve giyileceğe dair her ne alır getirirse kabul et. Zira kalb rahatlığının ilk yolu kanaattir.

İKİNCİSİ: Dinlediğin sözlerine itaat ederek konuş itiraz ve isyan ederek hürmet ve itaatte kusur etme. Anlaşma ve itaat ile yapılan sohbetlerden Allahü Teala razı olur.

ÜÇÜNCÜSÜ: Efendinin göreceği yerlere dikkat ve ehemmiyet ver sakın çirkin bir şey gözüne çarpmasın.

DÖRDÜNCÜSÜ: Kokusu olabilecek yerleri kolla daima güzel kokulu durmasını temin et burnuna kötü koku gitmesin. Şunu unutma ki güzellik ve temizlik getiren nesnelerin en iyisi ve alası su'dur.

BEŞİNCİSİ: Yemek saatini iyi tesbit et istediği anda hemen hazır bulundur.

ALTINCISI: Uyuyacağı vakti geciktirme. Adeti ne zamansa o zamanda yemeğini ve yatağını hazırla. Zira açlık insanı huysuzlandırdığı gibi uykusuzluk da asîleştirir geçiminizin bozulmasına sebeb olur.

YEDİNCİSİ: Mal ve eşyasını muhafaza etmekte titizlik göster. Çünkü mal muhafaza etmek işbilmekten doğar.

SEKİZİNCİSİ: Akraba ve yakınlarına hürmette kusur etme. Kocanın hısım-akrabasına hürmet etmek de iyi idare ve tedbirli olmaktan ileri gelir.

DOKUZUNCUSU: Efendinin haberdar olduğun sırlarını sakın kimseye duyurma Eğer duyuracak olursan itimadını kaybeder sen de ondan emin olamazsın.
ONUNCUSU: Dine muhalif olmayan isteklerini yerine getirmekte ihmal gösterme. Emirlerini yerine getirmekte ihmal gösterirsen darıltıp kendine düşman etmekten başka bir şey kazanamazsın. O kederli olduğu zaman sen neş'eli olmaktan o neş'eli olduğu vakit sen hüzünlü görünmekten çekin! Zira onun üzüntülü zamanında senin neş'eli görünmen neş'eli zamanında da kederli bulunman onu sevmemenin hislerine dertlerine ortak olmamanın delilidir. Bu hal ise sizi birbirinizden ayırmaya kadar götüren bozuk bir davranıştır. Sen eşinin dertlerine ve düşüncelerine ne kadar ortak olur alaka gösterirsen ondan da o kadar alaka görür sevgisini kazanırsın.

Şunu bil ki bu nasihatlarımı yerine getirip söylediğim gibi hareket edebilmen için isteklerine efendinin isteklerini tercih etmen gerekmektedir. Onun isteklerini nefsinin isteklerine tercih edebilirsen söylediklerimi kolayca yapabilirsin."

(İzahlı Kadın ilmihali A.UysalM.Uysal Konya Uysal Y. S.499)