Ebu Hureyre (R.A) şöyle anlatmıştır:

Resûlullah (S.A.V) buyurdular ki: `Yedi kişi var Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgeler:

Adil imam

Allah'a ibadet içinde yetişen genç

Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse

Allah için birbirlerini seven Allah rızası için biraraya gelip Allah rızası için ayrılan iki kişi

Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde: Ben Allah tan korkarım deyip icabet etmeyen kimse

Sağ eliyle verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka veren kimse

Allah ı tek başına zikrederken . gözlerinden yaş boşanan kimse.`

(Buhârî Müslim İmam Malik Tirmizî Nesâî)

CENAB-I HAK BU KİŞİLERİN ZÜMRESİNE DAHİL EYLESİN