Yusuf'u kuyunun karanlığından ve önlün gecesinden geçiripde Züleyha'ya getiren kervana Bismillah!

Züleyha'nın ateş bahçelerini İbrahim'in gülşenine çeviren yangınayakılan ve yanan trende uyanan ruha Bismillah!


Kuyuya Bismillah! Zindana Bismillah!

Karanlıktan aydınlığa çıkaran duayahüzün ile semaya ağan ruha Bismillah!

Ey kalbin üzerinde titreyen hüzün !Acıya Bismillah!Ateşe Bismillah!Gözyaşına Bismillah!

Ne olursa kalpte olurey kalbi kırıklarla beraber olan Allah'ım!Yolunda yürümek için ben kuluna lütfettiğinikbalim olan yol arkadaşıma Bismillah!

Mesnevi bahçelerinin diretmiş dildarı merhaba!
Mana aleminden kağıda düşen kelama Bismillah!

Kaleme inşirah veren nu'na Bismillah!

Nun'un nakşı bir ah'a Bismillah!
Bir ah çekip de derundan kalbimde buluverdiğim

Gül-i siyaha Bismillah!

"Rabbim istemeyi istemek kadar istememeyi istemek de zor. Biliyorum ki katından bir koruma dökülmezse varlığıma nefsimin altından kalkamam.

Son hızla aşağı doğru ilerleyen bir teknenin içinde yukarı doğru koşarak bahr-i ummanı aşamam. Benim tedbîrim senin takdîrinden küçüktür."

Koşsam dedi Yûsuf'a hiç olmazsa.

Başaramadı. Başaramadığının nedenini de bir türlü bulamadı. Neydi kendisini tutan? Korku? İyi ama dedi aşkım korkumdan büyük değil mi?

Değildi! Züleyha henüz korkusu aşkından büyük olan bir öyküydü."

Şimdi Züleyha'nın odası Yusuf'a gecikmiş bir kuyu ve erken bir zindandı. Züleyha'nın odası kuyuydu ve zindandı.

Nasıl kuyu zahirinde karanlık batınında aydınlık olduysa Yusuf'a nasıl zindan evvelinde karanlık ahirinde aydınlık olacaksa Yusuf'a. Öylece başlangıçta karanlık son/ucunda aydınlık olacak Yusuf'a Züleyha."

Yusuf ile Züleyha - Kalbin Üzerinde Titreyen Hüzün YUSUF’UN PEŞİNE düşmek için Züleyha olmak gerekir Züleyha aşk öykülerindeki tek mücadeleci kadın figürüdür Ne Leyla ne Aslı ne de Şirin aşık atabilir onunla Züleyha Mısır’ın nilüferi Nilüfer kadınların asırlardır kapıştığı bir rayiha nam-ı diğer Lotus çiçeği Züleyha’nın kokusu Bugün hala Kahire’nin göbeğinde duran lotus kulesiyle Yukarı Mısır’ın sembolü Züleyha Yusuf’un mana-i ismiyle de olsa değerini bilmiş ve uğruna makamını şöhretini itibarını mal ve mülkünü saltanat sahibi eşini ve dahi ömrünü feda etmiş kadın Yusuf için değmez mi?

Züleyhalar tüm varlıklarıyla savaşırlar ‘Yusuf’suz dünya tar-ü mar olsun!’ anlayışını bir kadına yakıştıramayanlar dağları delen Ferhat’a çöllere düşen Mecnun’a destanlar yazanlar dilerlerse Züleyha’yı yerden yere vursunlar O bunlara bir omuz silkip geçer Hakikatte o hepsinden daha kahramandır Zira kadın olmanın zayıflığı içinde aşkı için dağları delmemiş çölleri aşmamış ama göz göre göre kendini yakmıştır Ona insanlar arası söylence ve masalların değil Kutsal Kitabın aşk kahramanı olmak lütfu bahş edilmiştir Evet insanların dilinde öykülerinde aşkın kahramanı hep erkekler olsa da İlahi metinde bu böyle değildir Kahramanlar da insandır zaaflar taşırlar Kanaatimce insani zaafların en anlaşılır olanları aşıkların zaaflarıdır

Züleyha’nın zaafı Yusuf’tur İnsan bir yerde düşecekse bir kuyuya yuvarlanacaksa Yusuf’tan âlâ düşecek yer mi bulunur? Yahut Yusuf kuyusuna bir düşen bir daha ordan çıkmak ister mi? Bilinmez

Züleyha öyle ele avuca gelmez iyi mi kötü mü karar verilemez bir karakterdir ki insan onun üstünü bir kalemde çizemez Kalem onu çizemez zira ondan çıkan kara mürekkep de Züleyha’nın sevgilisidir Mürekkep dahi Züleyha’nın Yusuf’a bakan gözlerine bir sürme olmak emelindedir O ne Nuh’un karısı Lut’un karısı gibi tenkide medardır ne Meryem ve Âsiye gibi övgüye O bu ikisinin arasında bir yerlerde bir iyiye bir kötüye salınır durur Züleyha’yı bu kadar bizden yapan da kanımca budur

Züleyha ile hayalde yahut gerçekte karşılaşan bir adam onunla ne yapacağını bilemez Öyle kararlı öyle kendinden emin aşkında öyle sebatkardır ki ona ardını dönemez öyle tehlikeli öyle imkansız öyle anlaşılmazdır ki korkar da onu bağrına basamaz Züleyha kelâmı dize getiren kadındır Kelâm onun dilinde aleyhine dönmüş kadınları da makam sahibi eşini de teshir eden bir büyüdür

Züleyha’nın bir sözü insanı hapseder bir sözü insanı azad eder

Züleyha’nın adı yoktur Kıssada salt kadın oluşu nazara verilir Bu öyle anlamlıdır ki hem her kadında bir Züleyha gizlidir iması taşır hem de Züleyha’nın diğer insani sıfatların hepsini aşkın ateşiyle yakıp kül eden ve sadece kadın sıfatıyla yalınkat ortada kalan mahiyetini anlatır O kadındır sadece kadın ne anne ne eş ne arkadaş ne evlat sadece kadın Tüm sıfatlardan soyununca her kadın Züleyha olur Züleyha’ya çare-i necat sair sıfatları yeniden giyinmekle mümkündür

Züleyha’nın salt kadın oluşunu anlamayanlar kıssada kadın nefsinin nasıl tasvir edildiğini de ayırt edemezler Bir kadın için en mühim şey hemcinsleri tarafından onaylanmaktır Kadınlar kadınlara arka çıktığında kadınların önünde durabilecek ne bir aziz ne de Yusuf kalmamıştır Sair kadınlar cadı kazanları kaynattıklarında Züleyha gibi güçlü bir kadın imgesinin seçtiği yol hiç şüphesiz daha büyük bir cadı kazanını kaynatıp tüm kadınlara yemek olarak sunmasıdır Züleyha’nın sofrasından kalkan Züleyha olur Gerçek şu ki kadınların ekseriyeti de biraz cadıdır Cadılık belki de bir kadının vicdanından kaçıp kurtulmuş nefsinin adıdır

Hak verin ya da vermeyin! Fark etmez Züleyha’yı bir kez gönül kulağıyla dinleyen onun Yusuf’a tutkusuna bitimsiz mazeretler bulurOnun bakarak ya da konuşarak ikna edemeyeceği insan yoktur

Yusuf müstesna! Züleyha’nın gücü ve nüfuzu iş Yusuf’a gelince tuzla buz olur Belki de Züleyha’nın aşkının sebebi budur Kadınlar genellikle hükümlerinin geçmediği erkeklere aşık olurlar

Ben onun kadın oluşunu kınamam sair sıfatlardan azat oluşunu da anlarım Yusuf’un güzelliğiyle kör eden bir güneş ilmi ve hikmetiyle nefes kesen bir melek olduğunu da bilirim ancak Züleyha’yı Yusuf’u yakışıyla kınarım Onun en büyük günahı budur O Yusuf’u zindana attırmıştır Varlığına ama onun olmayışına tahammül edememiştir Züleyha’nın en büyük suçu kendine değil Yusuf’a kıyışıdır

Aşkın tehlikeli salınımları Cazibe dafia tutku nefret…
Zannım odur ki insan mecazi aşktan çıkamazsa hele de Yusuf gibi çok kuvvetli bir sebebe takılıp kaldıysa artık iflah olmaz Ondan her şey beklenir Öyle ya birini put edinirseniz ondan kurtulmanın tek yolu o putu kırmaktır Kim bilir belki putperest bir kültürün ferdi Züleyha’nın yaptığı da sadece budur Ya tapacaksınız ya kıracaksınız mecazi aşk için başka yol yoktur

Yusuf zâhirde mahpus bâtında hür Züleyha zâhirde özgür bâtında Yusuf’a müebbet mahkum Yusuf Züleyha’yı “HAYIR!” demesiyle hapsetmiştir Züleyha Yusuf’u “Götürün!” demesiyle

Züleyha ahlakında da Âdem soyundandır Âdem gibi günahkar onun gibi tevbekar Günah işleyip tevbe eden Böylece uzaklaştığı rahmete geri dönen Bir kez gözden uzak olsun diye hapsettirdiği adamı temize çıkaran da o olmuştur Sevdanın karası gibi günahın karasını da yüklenmiş Yusuf’u aklamıştır Züleyha “Yusuf yanlış yapmamıştırO korunmuştur”

Yusuf temizdir Züleyha suçlu

Yusuf temize çıkmadan zindandan çıkmayacak kadar onurlu bir suçluyu affedecek kadar merhametli

Züleyha tüm toplumun huzurunda söylemiştir suçunu tüm eşrafın nazarında yere çalmıştır şerefini Yanlışını sonunda düzeltmiş toplum önünde adına kara çalınsa da aşkın önünde temize çıkmıştır Bu yüzden gayrın nazarında hor ve zelil de olsa aşıklar nazarında şerefli ve azizdir Züleyha O çok çetin bir sınavdan zorlu bir savaştan düşe kalka yaralı ama muzaffer çıkmıştır

Yusuf el- Vedud aynası el- Vedud seven ve sevilen bu yüzden Züleyha’nın muhabbeti ya Yusuf’tan ya Yusuf’un Sahibinden muhakkak karşılıklı

Bilenler için tartışmaya hacet yoktur hikayenin sonunda istiğfar olmasından daha mutlu bir son da olamaz Zaten Allah’ın böyle bir tevbeye cevap vermemesi düşünülemez

Allah Züleyha’yı affeder!
Buna apaçık delil şudur ki Züleyha sonu nasıl olursa olsun Yusuf’la anılır olmuştur Kıssaların en güzelinde insanların en güzeline adı bitişmiş onunla beka bulmuştur Ona bundan güzel ödül mü olur?

Öyle ya Yusuf’a fâni dünya dardır ona ancak dâr-ı bekada kavuşulur

Mona İslam Ey Yakub'u yüreğinden eriten Yusuf
Züleyha'yı yüreğinden titreden Yusuf
Yıldızları bir bir takan peşine ey
Güzelliği sözcüklere sığmayan ey.
Kuyular kuyu yaratıldığına
Senden sonra pişman oldu.
Şimdi her bir kuyu
İçine su doldurulmuş Seni beklemede.
Değil mi ki
Sen kuyuya atılınca Güneş'in bağrı yandı
Seni göremiyeceğini sanarak.
Rüzgâr inledi sonra
Saçlarına değemeyecek sanarak.
Seni görmemek
Beni perişan etmez mi sanırsın.
Kafası koparılan karaca bile
Sevinmişti o an
Kanım Yusuf'un gömleğine değecek diye.
Bütün kurtlar o gün bu gündür
Yusuf'u kurtlar yedi.
İftirasına dayanamayıp kendini dağlara vurdu.
Ah zindan çiçeğim!
Sen gülümseseydin eğer gençliğimize
Bütün hüzünlü yürekler
Beyaz zambaklar gibi açardı.
Bütün çehrelerden
Tebessüm sadakaları dökülürdü.
Şimdi ey nazlı Yusuf
Hasret yangını gül solgunu yüreğimden
Senin gül yüzün geçer.
Naz çiçeği yanakların geçer.
Alnından ışıyan
Muhammed (s.a.s.)'in nuru geçer.
Ah Yusuf
Haya abidesi narin çiçek
İblis rabbisine isyan ederken;
"Sana uyanları yoldan çıkaracağım."
tehdidiğini savurduğunda
Belli ki Seni hesaba katmamıştı.
Sen ey güneş yüzlü
Sen sadece Züleyha'yı değil
Şeytan'ı da hayel kırıklığına uğrattın.
Alt üst ettin onun hesaplarını.
Ey nurlu çöl çiçeği
Adım adıyla anılası ey
Ey yürek sızım çöllerde yandınkuyuda yandın zindanda yandın.
Züleyha'nın yüreğinde yandın. Sonra...
Bir hüzünlü Muhammedi gül gibi
Açıldın ışıltılı yüreklerde açıldın yüreğimde.
Ey hüzün karası gözlerinde
Karanlığın on bir ışığı
Ey En Sevgili'den lütuf olarak sunulan
Ey güzelliğiyle tebliğde bulunan ey kuyulardan zirvelere
Zindanlardan nura ulaşan!
İçimde çarpan yürek Seni söyler bilir misin?
Ey iffeti içinde bir nazlı çiçek gibi besleyen
Büyüten ve süsleyen
Ey karanlık yüreğimin loş penceresinden
Kanat çırpan mavi güvercin.
Ey düşlerimde renk renk açan
Hiç bir çiçek senin güzelliğini kokmamıştı
Ama biliyorsun ki Senden sonra
Senden güzeli de koktu iklimlerimizde
Adı Muhammed'di (s.a.s.)
Biliyorum ki O (s.a.s.)
Senin de sevgilindi.

Alıntıdır