Her zaman ve her şartta Allah Teâlâ’ya tam bir bağlılık ve güven içinde bulunuyordu Hz. İbrahim aleyhisselâm. Rabb’ine güveni o kadar çoktu ki Nemrut onu ateşe fırlattığında kalbinde aynı güven dilinde aynı söz vardı: “Allah bana yeter ne güzel vekildir O!”

Bu güven ve teslimiyetin sonucu ise ateşe ‘serinlik ol’ emrinin gelmesi ve ateşin yüzlerde tebessüm açtıran bir gül bahçesine dönmesi idi.

Kulun yüce Allah’tan imdat/yardım beklediğinin en güzel ifade şeklidir “Allah bana yeter ne güzel vekildir O!”

Güvenilen sığınılan ve imdat beklenilen her şeyin sahibi yaratıcısı olan ve her şeye gücü yeten yüce Allah’tır. Bize düşen İbrahîmi tevekkül ile O’na gerçekten güvenmektir.

“Allah bana yeter ne güzel vekildir O!”