Dünya bize düşman olsa
Dosttan bizi ayıramaz.
Dost nerede biz orada
Düşman bizi ayıramaz.

Dost bizimle korkmaz insan
Güvenirse olmaz pişman
Saldırsa da yüz bin düşman
Dost karşısında duramaz.

Dokunamaz düşman sana
Çünkü dost bizden yana
Meydan okuruz cihana
Düşman eli erişemez.

Çok âciz kalır sultan da
Ne gönülde ne de canda
Mahrumdur iki cihanda
Kim ki dost yüzü göremez.

Dost bize kapılar açar
Yabancılar olur naçar
Yunus öyle cevher saçar
Ârifler bile deremez.