Nebi Sıddîk ve Selman Kasım Cafer Bistami
İrfan kaynağı oldu Ebül-Hasen Harkani.

Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana
Çok veli yetiştirdi hem Yusuf-i Hemedani.

Abdülhalık Goncdüvani marifetler semasında
Dünyayı aydınlattı hem Arif-i Rivegeri.

Mavera-ün-nehr ili Tur-i Sina gibi oldu
Nurlandıranlardan biri Mahmud-i İncirfagnevi.

Ali Ramiteni’dir Azizan ve pir-i Nessac
Çok keramet gösterdi Muhammed Baba Semmasi.

Seyyid Emir Gilal de ilim deryasında sadef
Andan meydana geldi Behaüddin-i Buhari.

Alaüddin-i Attar zamanının kutbu idi
Yakub-ı Çerhi’de oldu zahir envar-ı rahmani.

Ubeydüllahi Ahrar ve Kadı Muhammed Zahid
Derviş Muhammed geldi ve Hacegi Muhammed Emkenegi.

Baki-billah’tan gelen nurlara kendi de katıp
Binlerce kalb temizledi İmam-ı Ahmed Rabbani.

Urvet-ül-vüska Masum ve Seyfeddin’le seyyid Nur
Ve Mazher’le Abdüllah sonra Halid-i Bağdadi.

Feyiz verdiler bunlar da sonra bu nuru Abdullah
Anadolu’ya yaydı hem de Taha-yı Hakkari.

Hem seyyid-i Salih de kardeşin yerini tutup
Fena-fillaha kavuştu Sıbgatullah-i Hizani.

Bu üç velinin sohbetlerinde yükselip
Mürşid-i kâmil oldu seyyid Fehim-i Arvasi.

Bu otuzdört velinin kalbleri bir ayna gibi
Yaydılar hep cihana envâr-ı Resulillahi.

Bütün bu nurlar en son toplandı bir hazinede
İsmi bu hazinenin Abdülhakîm-i Arvasi.

Dua edeceğin zaman Silsileyi oku heman
Salihleri söyleyince yağar rahmeti Rahman.

Selam olsun dua olsun bu yazardan daima
Silsile-i aliyyenin ervahına ya Sübhan