O mübarek illere
Bizden selam götürün!
Hakk’ı anan dillere
Bizden selam götürün!

Kutlu Hicaz çölüne
Hakk’ın solmaz gülüne
Hacıların seline
Bizden selam götürün!

Girenler dost bağına
Düşmez küfrün ağına
Mübarek Nur Dağı’na
Bizden selam götürün!

Yalvarın Rabbimize!
Dualar edin bize!
Muazzam Kâbe’mize
Bizden selam götürün!

Girersiniz ihrama
El sürmeyin harama!
Sahabe-yi kirama
Bizden selam götürün!

İmren güzel huyuna!
Benî Haşim soyuna
İçip zemzem suyuna!
Bizden selam götürün!

Mekke ile Medine
İki eşsiz hazine
Çihar yâr-i güzine
Bizden selam götürün!

Güneşte yanan başa
Gözlerden akan yaşa
Öpülen kara taşa
Bizden selam götürün!

Gösterilen vefaya
Merve ile Safa’ya
Muhammed Mustafa’ya
Bizden selam götürün!

Tekbir alan ihvana
Kestikleri kurbana
Bütün ehl-i imana
Bizden selam götürün!

Yetişir Cemal gayrı
Çok sözün yoktur hayrı
Hüccaca ayrı ayrı
Bizden selam götürün!