Gizli şeyler bilinir
Rabbim Allah dendikçe.
Kalbden paslar silinir
Rabbim Allah dendikçe.

Nerde zikir çekilir
Melekler saf saf gelir
Herkese selam verir
Rabbim Allah dendikçe.

Zikretmeye başlanır
Gözlerimiz yaşlanır
Hain şeytan taşlanır
Rabbim Allah dendikçe.

Dünyalıktan geçilir
Hak bâtıldan seçilir
Nice kapı açılır
Rabbim Allah dendikçe.

Hoca gönlün şad olur
Kaygıdan azad olur
Mal ve mülk abad olur
Rabbim Allah dendikçe