Göçer dünyanın dibi
Ölmemek mümkün mü hiç?
Kurumuş bir gül gibi
Solmamak mümkün mü hiç?

Dostu düşmanı tanı!
Öğren doğru imanı!
Emanet olan canı
Vermemek mümkün mü hiç?

Terk edesin gülmeyi
Bırak çanak çömleği
Yakasız ak gömleği
Giymemek mümkün mü hiç?

Hastalandın kaç kere
Verilmez başka süre
Böcekli kara yere
Girmemek mümkün mü hiç?

Hoca Hak de her demde!
Dikkat et her dönemde!
Kalıp da Cehennemde
Yanmamak mümkün mü hiç?