Burada kararım yok
Dönüp gitmeye geldim.
Müşteri az malım çok
Kârsız satmaya geldim.

İşim kavga değildir
Benim derdim sevgidir
Dost evi gönüllerdir
Gönül yapmaya geldim.

Dosta aşk deliliği
Bilip bu inceliği
Kaldırıp ikiliği
Birlik etmeye geldim.

O efendi ben kulum
Bahçede durur gülüm
Güle konan bülbülüm
Durup ötmeye geldim.

Ahbaplarım burada
Bilişirler orada
Hocamla tanışıp da
Hâl arz etmeye geldim.

Bu miskine haber sal!
Dost nerdeyse orda kal!
Benden doğru haber al!
Canı vermeye geldim.

Bu Yunus âşık olmuş
Mâşuk derdiyle solmuş
Yaşlanmış vâde dolmuş
Kabre girmeye geldim.