Resul-ü ekremin kıymetli yâri
Yemen diyarında Veysel Karani.
Söylemez yalanı yemez haramı
Yemen diyarında Veysel Karani.

Seher vakti kalkıp yola giderdi
Mevla’nın ismini çok zikrederdi
Çok ucuz fiyata deve güderdi
Yemen diyarında Veysel Karani.

Elinde asası hurma dalından
Sırtında hırkası deve yününden
Kötü söz çıkmazdı onun dilinden
Yemen diyarında Veysel Karani.

Üveys der mescide hemen gireydim
Resulün yüzünü bir kez göreydim
Ayağın tozuna yüzüm süreydim
Yemen diyarında Veysel Karani.