Gönlüm düştü sevdaya
Mahvetti beni bu aşk.
Başım girdi belaya
Mahvetti beni bu aşk.

Yürürüm yana yana
Aşk boyar beni kana
Kavuşulur mu ona?
Mahvetti beni bu aşk.

Kâh aktırır sel gibi
Kâh estirir yel gibi
Tozdurur bir yol gibi
Mahvetti beni bu aşk.

Sular gibi çağlarım
Ciğerimi dağlarım
Şeyhim diye ağlarım
Mahvetti beni bu aşk.

Düşmüşüm kaldırmıyor
Vuslata erdirmiyor
Ağlatıp güldürmüyor
Mahvetti beni bu aşk.

Gezerim ilden ile
Sorarım dilden dile
Şu hâlimi kim bile
Mahvetti beni bu aşk.

Mecnun gibi yürürüm
Yâri düşte görürüm
Uyanınca eririm
Mahvetti beni bu aşk.

Sıkıntı bana yetti
Öldürmeye kast etti
Aşkı beni mest etti
Mahvetti beni bu aşk.

Benzim sarı gözüm yaş
Bağrım delik ağrır baş
Biterim yavaş yavaş
Mahvetti beni bu aşk.

Yunus’um biçareyim
Baştanbaşa yâreyim
Dostumdan avareyim
Mahvetti beni bu aşk.