Kimse bilmez onun acı hâlinden
Hakk'ın ismi düşmez idi dilinden
Oğlu uçup gitti Kenan ilinden
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Kardeşleri sözde onu aldattı
Hazret-i Yusuf’u kuyuya attı
Sandılar ki suyun dibine battı
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Yusuf’u hocada okumaz oldu
O güzel bülbülü şakımaz oldu
Sokağa oyuna çıkamaz oldu
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Kanadı kırıktı ağrırdı başı
Dinmek bilmez idi gözünün yaşı
Âhı inletirdi dağı ve taşı
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Attılar kuyuya ölüm kastına
Yetişmişti imdat Rabbin dostuna
Hak izniyle çıktı suyun üstüne
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Durmadan Yusuf’um diye anıyor
Evlat hasretiyle ciğer yanıyor
Bir gün çıkar gelir diye sanıyor
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Kardeşleri başvurdular yalana
Gömleğini boyadılar al kana
(Kurt yedi) dediler babalarına
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Sözlerinin hepsi elbet yalandı
Kenan’ın kurtları gelip toplandı
(Biz yemedik) diye içtiler andı
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Kuyudan çıkınca onu sattılar
Kervandaki kölelere kattılar
Hasetliğin acısını tattılar
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.

Ve Yusuf olunca Mısır’a sultan
Kardeşleri görüp oldular pişman
Özür dilediler hemen o zaman
Ağlar Yakup nebi Yusuf’um diye.