Aşkın aldı benden beni
Seviyorum Rabbim seni
Senin sevgin pek tatlıymış
Seviyorum Rabbim seni.

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile zevklenirim
Seviyorum Rabbim seni.

Övdün iyi hasletleri
Boşa gitmez gayretleri
Verdin sonsuz nimetleri
Seviyorum Rabbim seni

Boş işlere pişman oldum
Senin sevgin ile doldum
Ben hakiki zevki buldum
Seviyorum Rabbim seni.

Maksadımız kavuşmaktır
İbadete yapışmaktır
Dünyaya da çalışmaktır
Seviyorum Rabbim seni.

Din düşmanı vardır nice
Çatar İslam’a sinsice
Çalışmalı gündüz gece!
Seviyorum Rabbim seni.

Sevmek lâfla olmaz Hilmi
Çalışmakla emredildi
Hâlinden de bilinmeli
Seviyorum Rabbim seni.