Mevlâ’yı bilip seven
Başkasını anmazmış
Onu maksut edinen
Şeytanlara kanmazmış.

Ölmez âşığın canı
Çürümez onun teni
Aşk kimi kıldı fâni
Ona zeval ermezmiş.

Emrine baş eğenin
Vuslatına erenin
Bülbül gibi ötenin
Kimse dilin bilmezmiş.

Aşkı ile bilişen
Allah için bölüşen
Halvetine erişen
Ölümden çekinmezmiş.

Büyük sözü tutmayan
Kibri söküp atmayan
Aşk tadını tatmayan
Doğru yola gitmezmiş.

Ona gönül verenin
İlmi ona erenin
Kalb gözüyle görenin
Talihleri sönmezmiş.