Erenlerin sohbeti
Ele giresi değil.
Sohbete eren kişi
Mahrum kalası değil.

Bulmak istersen eri
Boşa gezme her yeri!
Sarraf tanır cevheri
Herkes bilesi değil.

Akan bir pınar olsa
Testi tersine konsa
Kırk yıl orada kalsa
Kendi dolası değil.

Sohbetle parlar iman
Talip kazanır irfan
İnsanı ârif yapan
Fesi hırkası değil.

Yunus istersen himmet
Edebe et riayet
Ruha gıdadır sohbet
Kâğıt helvası değil!