Mecnu\'nun sevdası önde bulunuan Leyla\'ya kavuşmakdevenin sevdası ardına dönüp yavrusuna ulaşmak.Mecnun bir an bile kendisinden geçtimi devehemencecik geri dönergeriye giderdi.Mecnuntamamiyle aşkla sevda ile dolu olduğundan kendisinden geçmemesine imkan yoktu.Kendisini gözetleyen akıldı..fakat aklını Leyla\'nın sevdası kapmıştı!Deveye gelince oçeviktifırsat gözleyip durmaktaydı..yularını gevşek hissetti miAnlardıki Mecnun daldı gitti..hemen geriye yüz tutar yavrusunun bulunduğu tarafa doğru gitmeye başlardı.Mecnun kendisine gelirevvelce bulundukları yerden fersahlarca geriye gittiğini anlardı.Üç gün böyle yol aldılar..Mecnun adeta yıllarca tereddüt içinde kaldı.Nihayet dediki: A deveikimizde aşıkız ama birbirimize aykırıyız..yoldaşlığa layık degiliz!Senin sevgin de bana uygun değilyuların da.. senden ayrılmak gerek!Bu iki yoldaş dabirbirinin yolunu vurmada ..tenden aşağı inip ayrılmayan canyol azıtır gider!Senin canın da arşın ayrılığiyle yoksulluğa düşmüş..teninse diken aşkiyle deveye dönmüş!Can yücelere kanadlar açmada ..tentırnaklariyle yere sarılmada!Ey vatan aşkiyle ölmüş devesen benimle oldukça canımLeyla\'dan uzak kaldı gitti!Adeta Musa kavminin yıllarca çölde kalışı gibi ben de seninle bu hallere düştüm..ömrüm geldi geçti!Bu yol vuslata erişmek için iki adımdan ibaret..halbuki bensenin hilenle tam altmış yıldır bu iki aydınlık yolda kalakaldım! Yol yakın..fakat ben pek geç kaldım.Bu binicilikten adamakıllı usandım artık!Bu sözleri söyleyip kendisini deveden fırlattı attıniceye bir dertten yanıp yakılacağımyandım artık dedi!Ona o geniş ova daracık bir hale geldi..kendisini bir taşlığa atıverdi!Hem de öyle bir attı ki o yiğitin bedeni ezildi..Kendisini yere öyle bir fırlattıki kazara ayağı da kırıldı!Ayağını bağladıtop olurum da dedionun çevganının önüne düşer yuvarlanarak giderim!İşte güzel sözlü hakim tenden inmeyen atlıya bu yüzden lanet etmiştir.Tanrı aşkı hiç Leyla \'nın aşkından az değersiz olurmu ? Ona top olmak elbette daha doğrudaha yerinde!Top ol da doğruluk yanına ataşk çevganiyle yuvarlanarak git!Bu çeşit gidiş gidişlerden apayrıdır.. bu gidişcinlerin çalışmasiyle de olmazinsanların çalışmasiyle de!Bu çekilip gitme alelade çekilip gitme degildir..bunu Ahmed\'in lütfu meydana getirdi vesselam! MEVLANA