Takdir olunan anda
Geldin fani cihana
Ruh çıkar ten sarayı
Yıkılıp viran olur.

Su toprak ve gazdan
Cismin geldi meydana
Çürüyüp yer altında
Hâk ile yeksan olur.

Bu beden parçalanır
bir avuç toprak kalır
Her zerresi dağılır
Hudutsuz meydan olur.

Anaerobik mikrop
Cismine hücum eder
Benliğini alırlar
Varlığın nihan olur.

O duygu organları
Bu meydanda toplanır
Kalkar hepsi mezardan
Bir baharistan olur.

Tüblâ günü o zaman
Her mana suret alır
Kimi bitki ve hayvan
Kimi de insan olur.