Genç yaşlı ölenleri
Göreceksin sen dahi.
Dostun arkadaşın gitti
Gideceksin sen dahi.

Boş işe gide gele
Ömrünü verme yele!
Canını Azrail’e
Vereceksin sen dahi.

Rumi sen ol mükellef!
Ömrünü etme telef!
Örnek olmalı selef
Öleceksin sen dahi