Mümin için hazır bekleyen cennet
Akıl almaz nimetlerle doludur.
Her gün katlanır çoğalır nimet
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennet ehli ölmez ebedî yaşar
Hayrete kapılır görünce şaşar
Her çeşit ihsanlar dolar da taşar.
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennette monoton yaşayış yoktur
Kaybolmaz hiçbir şey arayış yoktur
Ayıplayan olmaz kınayış yoktur
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Rahata kavuşur cennete giren
Mest olur solmayan gülünü deren
Nimete gark olur Mevla’yı gören
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Hiçbir rahatsızlık sıkıntı yoktur
Aranan şey olmaz hepsi pek çoktur
Bunları yaratan Cenab-ı Hak’tır.
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Üzüntü ve keder asla bulunmaz
Rahatımız kaçmaz canımız yanmaz
Lütuf değişiktir kimse usanmaz
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Dünya mümin için benzer zindana
Müjdeler pek çoktur ehl-i imana
Cennete girince erer ihsana
Akıl almaz nimetlerle doludur.

İman ile ölmek büyük ganimet
Hayal edilemez verilen nimet
Kıyas edilir mi zindanla cennet
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennet ehli yaşar hiç hastalanmaz
Asırlar geçse de asla yaşlanmaz
Kötüden çirkinden eser bulunmaz
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennet ehli kötü sözler işitmez
Giydiği eskimez yediği bitmez
Yaşlanmaz asla gençliği gitmez
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Günahkâr mümine şefaat vardır
Cennette muazzam saltanat vardır
Her yönden mükemmel bir hayat vardır
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Namaz oruç gibi ibadet yoktur
Kıskançlık haset yok rekabet yoktur
Her gün bayram olur saadet çoktur
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Kalblerden geçeni Rabbimiz bilir
İstenilen şeyler anında gelir
Önüne her çeşit nimet serilir
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Cennetin her yeri döşeli olur
Üzüntü yok herkes neşeli olur
Yok yoktur arayan her şeyi bulur
Akıl almaz nimetlerle doludur.

Yasak yoktur günah işlemek yoktur
Öyle birbirini şişlemek yoktur
Kimse kötülenmez taşlamak yoktur
Akıl almaz nimetlerle doludur.