Girmiştim mezarlığa
Karışmışlar toprağa
Hak bunları yarlığa
Dökülmüş tenleri var.

Yatıyor nice insan
Kimi can kimi canan
Kopmuş damar akmış kan
Kanlı kefenleri var.

Yıkılmış kabir dolmuş
Mezar taşları solmuş
Evleri harap olmuş
Ne müşkül hâlleri var.

Yayla yaylamaz olmuş
Kışla kışlamaz olmuş
Susmuş söylemez olmuş
Konuşmaz dilleri var.

Kaldım hayret içinde
Kimi hasret içinde
Çoğu mihnet içinde
Kararmış günleri var.

Çıkmış kara gözleri
Dökülmüş ay yüzleri
Belli değil izleri
Kemikten elleri var.

Hepsinin işi bitmiş
Nice kabahat etmiş
Anasına küs gitmiş
Boynu buranları var.

İbret almalı sağlar
Kimisi durmaz ağlar
Zebaniler can dağlar
Çıkan dumanları var.

Yunus nerde görmüştür?
Oraya mı girmiştir?
Nasıl haber vermiştir?
Bunun nişanları var.