Dünyaya sarılırken
Ölüm ansızın gelir.
Boş işle yorulurken
Ölüm ansızın gelir.

Eceli anmasa da
Derdiyle yanmasa da
Hattâ inanmasa da
Ölüm ansızın gelir.

Boşa inat etsen de
Uzun emel gütsen de
Her nereye gitsen de
Ölüm ansızın gelir.

Bak gözlerin kararmış
Betin benzin sararmış
Demek seni ararmış
Ölüm ansızın gelir.

Bilir ihmal edersin
Tevbe ederim dersin
Sen de bir gün gidersin
Ölüm ansızın gelir.

Dünya için koşarken
Zevk içinde coşarken
Bardağından taşarken
Ölüm ansızın gelir.

Dünya işi bitmeden
Memlekete gitmeden
Bir vasiyet etmeden
Ölüm ansızın gelir.

Yunus dünya hâlinden
Haber verdin ölümden
Beklemezken aniden
Ölüm ansızın gelir