Sensin Kerîm sensin Rahîm
İmdat senden yüce Rabbim.
Yalnız sanadır dileğim
İmdat senden yüce Rabbim.

Ömür bitti vâde doldu
Göz karardı beniz soldu
Anlatılmaz bir hâl oldu
İmdat senden yüce Rabbim.

Gözüm göğe süzülüyor
Canım nasıl üzülüyor
Yük altında eziliyor
İmdat senden yüce Rabbim.

Hazırlanmış ak kefenim
Canım çıkar tutmaz elim
Ne olacak benim hâlim?
İmdat senden yüce Rabbim.

Değişiyor birden huyum
Isıtılmış bekler suyum
Çaresizim işte buyum
İmdat senden yüce Rabbim.

Can çıkmaya artık başlar
Gözüm kurur akmaz yaşlar
Esen kalsın arkadaşlar
İmdat senden yüce Rabbim.

İşlerimi bitirirler
Cenazemi götürürler
Musallaya yatırırlar
İmdat senden yüce Rabbim.

Derince çukur açarlar
Üstüme toprak saçarlar
Yalnız bırakıp kaçarlar
İmdat senden yüce Rabbim.

Gelir Nekir ile Münker
Şiddetli sorguya çeker
Cevap ister teker teker
İmdat senden yüce Rabbim.

Yunus uyan aç gözünü!
İhmal etme tut sözünü!
Karartma sen ak yüzünü!
İmdat senden yüce Rabbim.