Bu can gün gele öle
Sen ona can olasın.
Ölmüş gönül dirile
Ondaki sen olasın.

Sinede erlik ola
Toplumda dirlik ola
Her işte birlik ola
Cana canan olasın.

Can bedenden uçunca
Menziline göçünce
O cihana geçince
Göze ayan olasın.

Lüzumsuz hiç gülmeye
Hazır bekler gelmeye!
Âşık canı ölmeye
Sevdiği sen olasın.

Yunus gerçek âşıksan
Dostunla barışıksan
Sevdiğine mâşuksan
Ne olursan olasın.