Dinimize kin güden
Nefsin yolunda giden
Allah'ı inkâr eden
Ölünce inanacak
Faydası olmaz ancak.

Bâtıl yolu severdi
Zâlimleri överdi
Cehenneme yok derdi
Girince inanacak
Faydası olmaz ancak.

Yaklaşır ölüm ânı
Kurur damarda kanı
Ecel gelip de canı
Verince inanacak
Faydası olmaz ancak.

Küfre olurdu hayran!
Ölümü sandı seyran!
O teneşire üryan
Yatınca inanacak
Faydası olmaz ancak.

Meraklıydı kurguya
Hayâl derdi yargıya
İki melek sorguya
Gelince inanacak
Faydası olmaz ancak.