Bunca ömür uçup gitti
Bir yel esip geçmiş gibi.
Bana sanki şöyle geldi
Bir göz yumup açmış gibi.

Hak şahittir bu işlere
Can misafirdir gövdeye
Bir gün ola çıka gide
Kafesten kuş uçmuş gibi.

İbret dolu benim sözüm
Yanar içim göynür özüm
Henüz genç iken ölene
Gök ekini biçmiş gibi.

Yunus der ki bu dünyada
İki kişi kalacaksa
Hızır ile İlyas ola
Âb-ı hayat içmiş gibi.