İnsanoğlu kuş misali
Daldan dala konabilir.

Ecel için hazırlansın
Bir gün olur ölebilir.

Dağlar taşlar kül misali
Bir gün olur tozabilir

İnsanoğlu gül misali
Bir gün olur solabilir.

Hakikati gören kişi
Hakkı kolay bulabilir.

Kötü olan bazıları
Bir gün iyi olabilir.

Bu can bize emanettir
Bir gün olur uçabilir.