Kalbler korkuyla vurur
Çok şey görürüz bir gün.
Ecel arayıp durur
Ele gireriz bir gün.

Gelince göğse kona
Canlar tutuşup yana
Bir kadeh şerbet suna
İçip kanarız bir gün.

Görmeye gelenleri
Hâl hatır soranları
Sevgili yarenleri
Görmez oluruz bir gün.

Bir gün dostlar duyalar
Gasil suyu koyalar
Elbiseyi soyalar
Üryan oluruz bir gün.

Dönemez hiçbir yana
Neler olur bu cana
Yılana ve çıyana
Bir yem oluruz bir gün.

Münker ve Nekir vara
Gele karşıda dura
Çeşitli sual sora
Cevap veririz bir gün.

Yunus yalvar Allah'a!
Hiç kimse bakmaz âha
Toplanılan dergâha
Girmez oluruz bir gün.